4 sposoby na efektywną pracę w zespole

4 sposoby na efektywną pracę w zespole

4 sposoby na efektywną pracę w zespole

Czym jest zespół?

Za zespół uważa się grupę osób mającą wspólny i precyzyjny cel. Co ważne, cel ten musi być jasno określony i powinien być dostrzegany przez wszystkich członków grupy. Zespół pozwala na połączenie potencjałów i różnorodnych kompetencji w jedną całość, która w ten sposób może rozwiązać wiele złożonych problemów. Dobrze działający zespół docenia różnice indywidualne, a także stawia na motywację i wspieranie się w działaniu. Jak sprawić, żeby praca grupy przebiegała wydajniej? Poznaj 4 sposoby na efektywną pracę w zespole.

1. Każdy musi znać swoją rolę

Dobrze działający zespół to członkowie, którzy potrafią ze sobą współpracować i wzajemnie się uzupełniają. Muszą znać swoje miejsce w grupie i nie powinni wchodzić w  kompetencje innych. Niezwykle istotne jest, aby każdy wiedział, za co odpowiada i jakie są jego obowiązki. Sytuacja, w której jeden członek zespołu zrzuca odpowiedzialność na kogoś innego może bardzo negatywnie wpłynąć na wydajność zespołu. Dlatego podział zadań musi być klarowny, równy i zgodny z doświadczeniem oraz umiejętnościami danej osoby. Ponadto, zespół musi wybrać swojego lidera, który będzie koordynował i monitorował jego pracę, a także utrzyma jasną wizję grupy i ustali małe cele, które zmotywują grupę.

4 sposoby na efektywną pracę w zespole
4 sposoby na efektywną pracę w zespole
2. Komunikacja

Wysoki poziom komunikacji w zespole jest w stanie znacznie zwiększyć jego wydajność. Ważne jest, aby komunikaty były jasno i zrozumiale przekazywane pomiędzy członkami grupy. Każdy powinien mieć pełen zestaw informacji, które są uzupełniane na bieżąco. Komunikacja powinna być otwarta – członkowie załogi muszą mieć prawo do wyrażania swoich myśli, opinii i pomysłów na rozwiązanie problemów, a także powinni otrzymać stosowny feedback. Istotna jest także zdolność do kompromisu – znalezienie złotego środka w sytuacjach konfliktowych, który pozwoli na wykonanie zadania jak najszybciej i jak najlepiej. Ponadto, język używany do porozumiewania się powinien być czytelny i akceptowany przez wszystkich. Dobra komunikacja niweluje niepotrzebne konflikty i pozwala na efektywną pracę w zespole.

3. Dobra atmosfera

Ważne jest też zaufanie między członkami. Muszą oni mieć pewność, że mogą wzajemnie na siebie liczyć. Powinni dzielić się swoimi pomysłami bez obawy o negatywną ocenę. Członkowie zespołu z silnym poczuciem przynależności do grupy są znacznie bardziej zaangażowani w jej działanie i wkładają więcej wysiłku w osiągnięcie celu. Dlatego warto zadbać o odpowiednią integrację i stworzenie przyjacielskiej atmosfery z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniego stopnia profesjonalizmu. Wzajemny szacunek, zrozumienie i zwykłe, drobne ludzkie gesty, takie jak np. pamiętanie o urodzinach członków zespołu, czy upieczenie wszystkim domowego ciasta są doskonałym sposobem na efektywną pracę w zespole i budowanie dobrych relacji pomiędzy pracownikami.

4 sposoby na efektywną pracę w zespole
4 sposoby na efektywną pracę w zespole
4. Planowanie i kontrola

Jeszcze przed rozpoczęciem pracy warto zadbać o stworzenie odpowiedniego planu, zawierającego jasno określone działania, zmierzające do wspólnego osiągnięcia celu. Odhaczanie kolejnych zadań motywuje zespół i dodatkowo napędza jego produktywność. Wykonywane zadania powinny być na bieżąco kontrolowane i w razie potrzeby odpowiednio poprawiane lub ulepszane. Ponadto zespół powinien mieć przygotowane różne warianty realizacji celów i możliwych strategii – nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź naszą stronę na Linkedin!

Rate this post

Powiązane posty