Akademia coachingu dla liderów produkcji

Ucz się w firmie KLAPEX, wykorzystuj efekty treningu w swojej organizacji

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST AKADEMIA COACHINGU?

 • Dla liderów produkcji, chcących rozwijać u swoich pracowników kompetencje zarządzania poprzez rozmowę coachingową.
 • Dla firm wdrażających coachingowy styl zarządzania.
 • Dla bezpośrednich podwładnych liderów produkcji, którzy w tym programie uczą się, jak zarządzać zespołami pracowników produkcyjnych.

ZAŁOŻENIA AKADEMII COACHINGU:

 • Zarządzanie na wszystkich szczeblach kierowania wymaga umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych, motywujących podwładnych do zaangażowania i samodzielności w codziennej pracy.
 • Prowadzenie takich rozmów wymaga od przełożonych zaplanowania na nie czasu i uświadomienia korzyści, wiążących się z coachingowym stylem zarządzania.
 • AKADEMIA COACHINGU kształtuje i wzmacnia nawyki odbywania rozmów w miejscu pracy, uczy jak je prowadzić i w jaki sposób wykorzystywać ich efekty.
 • Krótkie lekcje w Akademii oparte są na grze KLAPEX. Sytuacje z gry stanowią pretekst do prowadzenia rozmów coachingowych, treningu umiejętności komunikacyjnych i budowania nawyku prowadzenia rozmów rozwojowych w miejscu pracy.

KLAPEX to firma produkcyjna, w której produkuje się klapki różnego asortymentu. Pracuje w niej około stu osób, tworząc dział produkcji i działy wspierające. Jak w każdej firmie, są dni, gdy wszystko „idzie jak z płatka” i takie, gdzie trzeba „gasić pożary”. Każda karta w grze to trudna sytuacja, przed którą stoi lider produkcji. Jego zadaniem jest wybranie najlepszego narzędzia kierowniczego, służącego załagodzeniu konfliktu, ale również niedopuszczeniu do pojawienia się takiej samej sytuacji w przyszłości. W zależności od dokonanego wyboru, gracze uzyskują odpowiednią ilość punktów.

CZAS TRWANIA AKADEMII COACHINGU:

Od kilku tygodni do kilku miesięcy
Gra menedżerska - Klapex

Krok I – rozpoczęcie AKADEMII COACHINGU

 • Przygotowanie merytoryczne do prowadzenie rozmów coachingowych (czym jest rozmowa coachingowa, do czego jest ona potrzebna liderowi produkcji, struktura rozmowy GROW i pytania – niezbędne narzędzia coacha).
  • Wariant dla zaawansowanych – 7 godzin.
  • Wariant dla początkujących – 14 godzin.

Krok II – warsztat wprowadzający rozgrywki (5 godzin)

 • Przygotowanie organizacyjne do prowadzenia krótkich lekcji coachingu (omówienie zasad gry KLAPEX, przydzielenie ról: Graczy, Mistrza Gry, Moderatorów, stworzenie harmonogramu rozgrywek, zaplanowanie sposobu monitorowania gry).

Krok III – AKADEMIA COACHINGU – przebieg (od kilku tygodni do kilku miesięcy, bez udziału trenerów zewnętrznych)

 • Mistrz Gry spotyka się z Graczami na krótkich lekcjach (15–20 minut) wg ustalonego harmonogramu.
 • Czas trwania Akademii uzależniony jest od częstotliwości spotkań i ilości wykorzystanych sytuacji (rund) gry KLAPEX (maksymalnie 14 sytuacji).
 • Mistrz Gry prowadzi punktację rozgrywek, może również organizować spotkania podsumowujące poszczególne rundy gry.

Krok IV – AKADEMIA COACHINGU – warsztat podsumowujący (3 godziny)

 • Podsumowanie wyników, przyznanie tytułów i nagród dla zwycięzców.
 • Analiza wyników i postępów w rozgrywkach.
 • Zaplanowanie kolejnych działań rozwojowych dla pracowników.

Po zakończeniu AKADEMII COACHINGU jej uczestnicy będą wiedzieli, w jaki sposób prowadzić kolejne edycje z wykorzystaniem gry KLAPEX. Mogą niezależnie od firmy zewnętrznej realizować projekt z innymi zespołami, nowymi pracownikami bądź kontynuować pracę z tym samym zespołem, ale w oparciu o inne sytuacje. I tym samym – cały czas doskonalić warsztat prowadzenia rozmów coachingowych.

Udostępnij program znajomym

[contact-form-7 404 "Not Found"]