Biblioteka firmowa – zasady i zalety

zdjecie1

Według raportu Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa w Polsce w 2017 roku jedynie 38% Polaków deklaruje, że przeczytało w tym roku co najmniej jedną książkę1. Pracodawcy, którzy zdają sobie sprawę z istoty podnoszenia kompetencji pracowników, starają się walczyć z tym trendem na własną rękę. Coraz więcej firm tworzy biblioteki firmowe, w ramach których pracownicy mogą bezpłatnie korzystać z ich zasobów, takich jak książki, czasopisma czy inne wartościowe materiały.

Zalety biblioteki firmowej

Rosnąca liczba przedsiębiorstw oferuje pracownikom możliwość korzystania z biblioteki firmowej obok wielu innych pozapłacowych benefitów, takich jak regularne wyjścia integracyjne czy prywatna opieka medyczna. Równocześnie blisko 1⁄3 pracowników deklaruje, że pracodawca oferuje im za mało udogodnień niezwiązanych z pieniędzmi2.

Aby zwrócić uwagę na zalety firmowej biblioteki, warto pochylić się nad samymi zaletami czytania. Regularne obcowanie z książkami poprawia pamięć, wzbogaca słownictwo i redukuje liczbę pomyłek podczas pisania. Wszystkie te korzyści przydadzą się w ramach pracy w każdej firmie i codziennym życiu.

Okazuje się, że nie tylko branżowa literatura powinna znaleźć swoje miejsce w firmowej bibliotece. Warto, aby pracownicy, którzy korzystają z oferty chillout room’u, mogli znaleźć w nim również literaturę piękną. Czytanie jej znacząco wpływa na tzw. kompetencje miękkie – empatię oraz rozumienie emocji. Obie te umiejętności przydadzą się między innymi pracownikom, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem.

Zarządzanie biblioteką firmową

Kolejnym aspektem, który zachęca pracodawców do tworzenia bibliotek zakładowych jest brak skomplikowanych zasad ich prowadzenia i zarządzania nimi. Większość przedsiębiorstw może założyć placówkę, która nieodpłatnie umożliwia wypożyczanie książek lub filmów. Organizator musi zapewnić środki na codzienną

działalność, wyposażenie oraz zasoby. W przypadku dzieł opublikowanych, wypożyczanie ich wiąże się z tak zwaną licencją ustawową na nieodpłatne udostępnianie egzemplarzy utworów rozpowszechnionych, czyli takich, które można zakupić w regularnej sprzedaży.

Bezpłatne wypożyczanie utworów pracownikom nie wymaga zgody autora na rozpowszechnianie jego dzieła i w żaden sposób nie łamie postanowień prawa autorskiego.

W dzisiejszych czasach, w dobie cyfryzacji, zarządzanie i prowadzenie firmowej biblioteki nie stanowi dużego problemu. Powstało wiele aplikacji czy oprogramowań, dedykowanych bibliotekom, które mogą okazać się nawet zbyt obszerne dla firmowych odpowiedników. Jeśli placówka dla pracowników nie posiada tysięcy woluminów, do prowadzenia ewidencji w zupełności wystarczy zwykły arkusz kalkulacyjny.

Jak zmotywować pracowników do korzystania z biblioteki firmowej?

Istnieje wiele sposobów, aby zachęcić pracowników do korzystania z firmowego księgozbioru. Najpopularniejszym jest zdecydowanie nagradzanie najbardziej aktywnych wypożyczających. Ranking osób, które zwiększają swoje kwalifikacje poprzez czytanie dostępnych książek połączony z rzetelnym sprawdzeniem ich wiedzy na ten temat umożliwi wyłonienie Najlepszych Czytelników w danym okresie.

Pewna firma uzupełniła swoje cele strategiczne o przeczytanie trzech książek rocznie przez każdego z sześciuset pracowników3. Książki stanowią również najczęstsze nagrody w zamian za różne przedsięwzięcia.

W ułatwieniu korzystania z księgozbioru pomoże system recenzji i poleceń. Nie każdy pracownik, mimo chęci, jest w stanie zmierzyć się z kilkudziesięcioma dziełami. Polecenie którejś z nich przez kolegę z pracy w znaczący sposób ułatwi selekcję podczas następnej wizyty w bibliotece i zredukuje czas zmarnowany na zmagania z książką, która okaże się nieinteresująca.

Biblioteki firmowe niosą za sobą wiele korzyści. Umożliwiają pracownikom dokształcanie i zwiększanie własnych kompetencji. Pracodawcy natomiast małym kosztem mogą oferować przyszłym podopiecznym interesujący, pozapłacowy benefit.

Powiązane posty