Prawie wszyscy wiedzą, ale co z tego wynika? nie jest sztuką przekazywać wiedzę – sztuką jest doprowadzić do tego, by uczestnicy szkoleń, w oparciu o zdobytą wiedzę, zmieniali swoje nawyki w realiach zawodowych.