„Case study: Jakie korzyści ma HR z Gry Poszkoleniowej Klapex”

``Case study: Jakie korzyści ma HR z Gry Poszkoleniowej Klapex``

JEDNA GRA – WIELE ZASTOSOWAŃ, WIELE KORZYŚCI, czyli jak to się robi w Hermes Polska Sp. z o.o.

Na naszym blogu, oprócz artykułów pisanych przez nas, czyli trenerów i doradców, chcemy umieszczać opinie i doświadczenia użytkowników naszych gier – menedżerów lub partnerów HR. Dzisiaj przykład naszej współpracy z firmą Hermes Polska Sp. z o.o. i Panią Magdaleną Hupało, która jest odpowiedzialna za obszar HR w firmie. Korzystając między innymi z gry menedżerskiej dla firm KLAPEX, zaangażowana jest w realizację celów rozwojowych, które zastała przychodząc do organizacji oraz, które diagnozowała po rozpoczęciu pracy na swoim stanowisku.

Case study: Jakie korzyści ma HR z Gry Poszkoleniowej Klapex

Swoją przygodę z firmą Hermes rozpoczęłam wiosną 2015r. Dołączyłam do zespołu pracowników w trakcie realizacji projektu rozwojowego dla grupy managerskiej, który rozpoczął się w firmie w 2014 roku. W ciągu tego czasu zrealizowano następujące działania:

 

KROK 1.

Diagnoza organizacji. Menedżerowie na czele z dyrektorem zarządzającym uczestniczyli w rozmowach indywidualnych z konsultantem zewnętrznym. Wywiad ustrukturowany pozwolił im zebrać informacje w jaki sposób menedżerowie widzą funkcjonowanie firmy w różnych obszarach.

Case study: Jakie korzyści ma HR z Gry Poszkoleniowej Klapex
KROK 2.

Omówienie wyników diagnozy. Zespół managerski wraz z konsultantem określają kierunki zmian i ustalają priorytety. Zdecydowano, że wszelkie zmiany rozwojowe rozpoczynają się od zespołu menedżerskiego, celem jest zintegrowany i silny zespół.

KROK 3.

Analiza Indywidualna Extended DISC dla wszystkich członków zespołu menedżerskiego oraz Analiza Zespołu. Cel: diagnoza potencjału menedżerów i całego zespołu, wytyczenie indywidualnych kierunków rozwoju, wprowadzenie wspólnego kodu pozwalającego nazywać i rozumieć zachowania pracowników.

KROK 4.

Coaching indywidualny dla dyrektora zarządzającego oraz cykl dwudniowych warsztatów dla zespołu menedżerskiego. Cel: utrwalanie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz budowanie silnego i spójnego zespołu menedżerskiego.

Case study: Jakie korzyści ma HR z Gry Poszkoleniowej Klapex

Po rozpoczęciu pracy na stanowisku starszego specjalisty ds. personalnych zależało mi na wykorzystaniu działań rozwojowych, które zostały podjęte wcześniej i jednocześnie znalezieniu metody działania, która zwiększyłaby potencjał już rozpoczętego projektu rozwojowego dla tej grupy. Zależało mi również na tym, aby znaleźć narzędzie, które z jednej strony da mi konkretne know-how, jak pracować z zespołem menedżerskim, z drugiej – pozwoli zaangażować menedżerów w realizację konkretnych zadań rozwojowych.
Wybór padł na grę poszkoleniową KLAPEX. Jest to gra, której akcja rozgrywa się w firmie produkującej klapki, a jej bohaterami są osoby z obszaru kadry menedżerskiej różnych szczebli (od liderów produkcji do kierowników działu). Dla nich każdy dzień w pracy to czas, gdzie borykają się z różnymi sytuacjami trudnymi, stają przed skomplikowanymi decyzjami i wyborami. Celem gry jest doskonalenie umiejętności z zakresu zarządzania zespołem produkcyjnym jak również trening rozmów rozwojowych (coachingowych) z liderami produkcji.

Case study: Jakie korzyści ma HR z Gry Poszkoleniowej Klapex

Osoby biorące udział w grze to Gracze oraz Mistrz Gry, w którego rolę wcielam się podczas spotkań managerskich. Raz w miesiącu organizuję godzinne spotkanie, aby zagrać w KLAPEX czyli realizujemy jedną z 14 rund gry. Każdy z uczestników przed spotkaniem otrzymuje ode mnie opis sytuacji, z którą będziemy pracować. Na spotkaniu wspólnie analizujemy trudną sytuację i wspólnie zastanawiamy się jak w przypadku danego problemu warto zareagować w danej sytuacji. Dzięki tym rozgrywkom, rozwijamy umiejętności managerskie, poznajemy oraz przypominamy sobie różne narzędzia menedżerskie, które warto zastosować w obliczu trudności, dyskutujemy o tym, w jakim stopniu sytuacje opisane w poszczególnych rundach zdarzają się w naszej firmie. Tym samym budujemy wspólną kulturę zarządzania, wyznaczamy jeden kierunek.

KROK 5.

Decyzja o rozszerzeniu działań rozwojowych w kierunku pozostałych działów. Zmiany w całych zespołach, aby dobre praktyki zarządzania mogły być wykorzystywane przez wszystkich obszarach organizacji.

KROK 6.

Włączenie do projektu działu produkcji, logistyki i utrzymania ruchu.
Diagnoza sytuacji w tych trzech współpracujących ściśle ze sobą działach zrealizowana przez wszystkich menedżerów (z różnych działów firmy) w oparciu o 5 poziomów logicznych Berna.
Diagnoza sytuacji w tych działach zrealizowana przez wybranych specjalistów z każdego z działów w oparciu o grę KLAPEX. Gra polega na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w danej sytuacji. W dwóch zespołach specjaliści rozegrali jedną rundę. Tu Klapex posłużył do diagnozy potencjału indywidualnego specjalistów oraz zespołu. Uczestnicy najpierw indywidualnie a następnie zespołowo mieli wskazać optymalne rozwiązanie i je uzasadnić. Na podstawie zebranych przez konsultanta obserwacji powstał raport mocnych i słabych stron uczestników diagnozy.
Zespól menedżerski na podstawie wyników diagnozy określił kierunki i priorytety dla rozwoju trzech działów: produkcji, logistyki i utrzymania ruchu.
Szefowie działów są odpowiedzialni za realizację poszczególnych działań w zespołach, ale nadal współpracują ze sobą.

Case study: Jakie korzyści ma HR z Gry Poszkoleniowej Klapex
KROK 7.

Włączenie do projektu działu handlowego.
Diagnoza sytuacji w dziale. Wywiady indywidualne ustrukturowane prowadzone przez konsultantów zewnętrznych z dyrektorem zarządzającym, Managerem działu handlowego oraz przedstawicielami handlowymi.
Spotkanie raportowe z dyrektorem, szefem działu handlowego oraz specjalistą HR w celu określenia kierunków rozwoju i priorytetów dla działu.
Realizacja zaplanowanych działań.
Gra Poszkoleniowa Klapex stała się dla mnie ciekawym i niezwykle użytecznym narzędziem w mojej codziennej pracy. Nie oznacza to jednak, że posłużyła mi tylko do tego celu.
Jak ją wykorzystuję na co dzień?
W ostatnim czasie gra była wykorzystywana przez mnie w projekcie rekrutacyjnym na stanowisko brygadzisty produkcji. Kandydaci otrzymali ode mnie 2 sytuacje i ich zadaniem było wspólne znalezienie najlepszego według nich rozwiązania.
Obserwacja tych sytuacji pozwoliła mi na głębszą ocenę kandydatów pod względem ich umiejętności interpersonalnych, zdolności komunikacyjnych, umiejętności analizy problemów oraz samych szans i możliwości ich rozwoju w organizacji.

Case study: Jakie korzyści ma HR z Gry Poszkoleniowej Klapex
Jakie obserwuję efekty wykorzystywania Gry Klapex? Co się zmieniło?

Dla Hermes Polska gry jako element szkolenia pracowników to długofalowa inwestycja. Gra jest przede wszystkim dostosowana do potrzeb firmy i jej pracowników. Pozwala nam w krótkim okresie czasu (1 godz./1 spotkanie ) rozwijać szeroki zakres kompetencji m.in. z obszaru analizy trudnych sytuacji, podejmowania adekwatnych decyzji managerskich, przekazywania informacji zwrotnych. Spotkania sprzyjają otwartej komunikacji oraz budowaniu pozytywnych relacji międzydziałowych, opartych na zaufaniu i współpracy. Sytuacje, które pojawiają się w grze są w dużym stopniu odzwierciedleniem sytuacji trudnych, które niejednokrotnie obserwujemy w firmie. To powoduje, że łatwiej identyfikujemy problemy i szybciej znajdujemy dobre rozwiązania.
Realizacja tak dużego projektu rozwojowego w firmie nie byłaby możliwa bez zaangażowania i dużej motywacji do rozwoju dyrektora zakładu i kierowników działów. Ich postawa przekłada się bezpośrednio na postawę podległych pracowników i osiągane efekty.

Więcej informacji na temat Gier Poszkoleniowych  znajdziesz na naszym blogu i na Facebooku.

Autor: Magdalena Hupało

Autorka ma ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze HR (rekrutacja, relacje pracownicze, rozwój/szkolenia,
administracja personalna/kadry) zdobyte przy współpracy z polskimi i międzynarodowymi firmami. Obecnie zajmuje stanowisko Starszego specjalisty ds. HR w firmie Hermes Polska z branży budowlanej.

Powiązane posty