Case study: Jakie korzyści ma HR z Gry Poszkoleniowej Klapex

JEDNA GRA – WIELE ZASTOSOWAŃ, WIELE KORZYŚCI, czyli jak to się robi w Hermes Polska Sp. z o.o.

Na naszym blogu, oprócz artykułów pisanych przez nas, czyli trenerów i doradców, chcemy umieszczać opinie i doświadczenia użytkowników naszych gier – menedżerów lub partnerów HR. Dzisiaj przykład naszej współpracy z firmą Hermes Polska Sp. z o.o. i Panią Magdaleną Hupało, która jest odpowiedzialna za obszar HR w firmie. Korzystając między innymi z gry menedżerskiej dla firm KLAPEX, zaangażowana jest w realizację celów rozwojowych, które zastała przychodząc do organizacji oraz, które diagnozowała po rozpoczęciu pracy na swoim stanowisku.

Gra menedżerska - Klapex

Swoją przygodę z firmą Hermes rozpoczęłam wiosną 2015r. Dołączyłam do zespołu pracowników w trakcie realizacji projektu rozwojowego dla grupy managerskiej, który rozpoczął się w firmie w 2014 roku. W ciągu tego czasu zrealizowano następujące działania:

 

KROK 1.

Diagnoza organizacji. Menedżerowie na czele z dyrektorem zarządzającym uczestniczyli w rozmowach indywidualnych z konsultantem zewnętrznym. Wywiad ustrukturowany pozwolił im zebrać informacje w jaki sposób menedżerowie widzą funkcjonowanie firmy w różnych obszarach.

 

KROK 2.

Omówienie wyników diagnozy. Zespół managerski wraz z konsultantem określają kierunki zmian i ustalają priorytety. Zdecydowano, że wszelkie zmiany rozwojowe rozpoczynają się od zespołu menedżerskiego, celem jest zintegrowany i silny zespół.

 

KROK 3.

Analiza Indywidualna Extended DISC dla wszystkich członków zespołu menedżerskiego oraz Analiza Zespołu. Cel: diagnoza potencjału menedżerów i całego zespołu, wytyczenie indywidualnych kierunków rozwoju, wprowadzenie wspólnego kodu pozwalającego nazywać i rozumieć zachowania pracowników.

 

KROK 4.

Coaching indywidualny dla dyrektora zarządzającego oraz cykl dwudniowych warsztatów dla zespołu menedżerskiego. Cel: utrwalanie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz budowanie silnego i spójnego zespołu menedżerskiego.

Po rozpoczęciu pracy na stanowisku starszego specjalisty ds. personalnych zależało mi na wykorzystaniu działań rozwojowych, które zostały podjęte wcześniej i jednocześnie znalezieniu metody działania, która zwiększyłaby potencjał już rozpoczętego projektu rozwojowego dla tej grupy. Zależało mi również na tym, aby znaleźć narzędzie, które z jednej strony da mi konkretne know-how, jak pracować z zespołem menedżerskim, z drugiej – pozwoli zaangażować menedżerów w realizację konkretnych zadań rozwojowych.
Wybór padł na grę poszkoleniową KLAPEX. Jest to gra, której akcja rozgrywa się w firmie produkującej klapki, a jej bohaterami są osoby z obszaru kadry menedżerskiej różnych szczebli (od liderów produkcji do kierowników działu). Dla nich każdy dzień w pracy to czas, gdzie borykają się z różnymi sytuacjami trudnymi, stają przed skomplikowanymi decyzjami i wyborami. Celem gry jest doskonalenie umiejętności z zakresu zarządzania zespołem produkcyjnym jak również trening rozmów rozwojowych (coachingowych) z liderami produkcji.

Case study: Jakie korzyści ma HR z Gry Poszkoleniowej Klapex

Osoby biorące udział w grze to Gracze oraz Mistrz Gry, w którego rolę wcielam się podczas spotkań managerskich. Raz w miesiącu organizuję godzinne spotkanie, aby zagrać w KLAPEX czyli realizujemy jedną z 14 rund gry. Każdy z uczestników przed spotkaniem otrzymuje ode mnie opis sytuacji, z którą będziemy pracować. Na spotkaniu wspólnie analizujemy trudną sytuację i wspólnie zastanawiamy się jak w przypadku danego problemu warto zareagować w danej sytuacji. Dzięki tym rozgrywkom, rozwijamy umiejętności managerskie, poznajemy oraz przypominamy sobie różne narzędzia menedżerskie, które warto zastosować w obliczu trudności, dyskutujemy o tym, w jakim stopniu sytuacje opisane w poszczególnych rundach zdarzają się w naszej firmie. Tym samym budujemy wspólną kulturę zarządzania, wyznaczamy jeden kierunek.

 

KROK 5.

Decyzja o rozszerzeniu działań rozwojowych w kierunku pozostałych działów. Zmiany w całych zespołach, aby dobre praktyki zarządzania mogły być wykorzystywane przez wszystkich obszarach organizacji.

 

KROK 6.

Włączenie do projektu działu produkcji, logistyki i utrzymania ruchu.
Diagnoza sytuacji w tych trzech współpracujących ściśle ze sobą działach zrealizowana przez wszystkich menedżerów (z różnych działów firmy) w oparciu o 5 poziomów logicznych Berna. Diagnoza sytuacji w tych działach zrealizowana przez wybranych specjalistów z każdego z działów w oparciu o grę KLAPEX. Gra polega na poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w danej sytuacji. W dwóch zespołach specjaliści rozegrali jedną rundę. Tu Klapex posłużył do diagnozy potencjału indywidualnego specjalistów oraz zespołu. Uczestnicy najpierw indywidualnie a następnie zespołowo mieli wskazać optymalne rozwiązanie i je uzasadnić. Na podstawie zebranych przez konsultanta obserwacji powstał raport mocnych i słabych stron uczestników diagnozy.

Zespól menedżerski na podstawie wyników diagnozy określił kierunki i priorytety dla rozwoju trzech działów: produkcji, logistyki i utrzymania ruchu. Szefowie działów są odpowiedzialni za realizację poszczególnych działań w zespołach, ale nadal współpracują ze sobą.

Gra menedżerska - Klapex

Jakie obserwuję efekty wykorzystywania Gry Klapex? Co się zmieniło?

Dla Hermes Polska gry jako element szkolenia pracowników to długofalowa inwestycja. Gra jest przede wszystkim dostosowana do potrzeb firmy i jej pracowników. Pozwala nam w krótkim okresie czasu (1 godz./1 spotkanie ) rozwijać szeroki zakres kompetencji m.in. z obszaru analizy trudnych sytuacji, podejmowania adekwatnych decyzji managerskich, przekazywania informacji zwrotnych. Spotkania sprzyjają otwartej komunikacji oraz budowaniu pozytywnych relacji międzydziałowych, opartych na zaufaniu i współpracy. Sytuacje, które pojawiają się w grze są w dużym stopniu odzwierciedleniem sytuacji trudnych, które niejednokrotnie obserwujemy w firmie. To powoduje, że łatwiej identyfikujemy problemy i szybciej znajdujemy dobre rozwiązania.
Realizacja tak dużego projektu rozwojowego w firmie nie byłaby możliwa bez zaangażowania i dużej motywacji do rozwoju dyrektora zakładu i kierowników działów. Ich postawa przekłada się bezpośrednio na postawę podległych pracowników i osiągane efekty.

Więcej informacji na temat Gier Poszkoleniowych  znajdziesz na naszym blogu i na Facebooku.

 

 Magdalena Hupało

Autorka ma ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze HR (rekrutacja, relacje pracownicze, rozwój/szkolenia, administracja personalna/kadry) zdobyte przy współpracy z polskimi i międzynarodowymi firmami. Obecnie zajmuje stanowisko Starszego specjalisty ds. HR w firmie Hermes Polska z branży budowlanej.

Konferencja

Szkól się grając w gry!

Zaprojektujemy dla Ciebie ciekawe i angażujące szkolenie, które uczestnicy zapamiętają na długo.

Zostańmy w kontakcie

5/5 - (1 vote)

Powiązane posty