Dlaczego warto wybrać szkolenia z New Players?

       • Przydzielimy Ci koordynatora, który zapewni stałą opiekę organizacyjną.
       • Przeprowadzimy dokładne, trójstronne badanie potrzeb rozwojowych i dobierzemy odpowiedni program szkoleń i trenerów. 
       • Uczestnicy otrzymają materiały w atrakcyjnej i różnorodnej formie (karty, nagrania, prezentacje…)
       • Dzięki grom uczestnicy skuteczniej zapamiętają wiedzę i będą ją wykorzystywać w praktyce.
        Dodatkowym efektem jest integracja, zaangażowanie i dobra zabawa.
       • Projekt zakończymy spotkaniem raportującym wraz z ewaluacją i rekomendacjami na dalszy rozwój.

Więcej informacji o współpracy z nami:

New Players to zespół doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów i ekspertów, dzięki którym z powodzeniem realizujemy nawet najbardziej złożone projekty dla naszych Klientów. Specjalizujemy się w szkoleniach szytych na miarę, opartych na rzetelnym badaniu potrzeb. Opracowaliśmy model współpracy “od diagnozy po efekt”, w którym klient kreuje swoją ścieżkę rozwoju. My jesteśmy partnerem w tej podróży i pomagamy na każdym jej etapie, również po zakończeniu projektu. Podczas spotkania raportowego dajemy rekomendacje, które ułatwiają planowanie kolejnych działań rozwojowych – od ich przygotowania, przez realizację, po mierzenie ich efektywności. 

Aby usprawnić komunikację podczas współpracy, każdy Klient ma swoją “bratnią duszę” w postaci koordynatora New Players, który dba o pozyskanie informacji od Klienta jak również przekazania ich w taki sposób, by skutecznie realizować zamierzone cele w projektach rozwojowych.

Dobrą praktyką, którą proponujemy klientom chcącym skorzystać z naszej oferty, są kontrakty trójstronne. To rodzaj porozumienia zawieranego między pracownikiem delegowanym na szkolenie, jego bezpośrednim przełożonym i trenerem, który realizuje usługę szkoleniową. Kontrakt zawierany jest przed szkoleniem i jest okazją do wspólnego określenia celów i rezultatów warsztatu oraz oczekiwań, jakie każda ze stron ma względem siebie. Rozmowy te i wynikające z nich ustalenia, z pewnością w dużym stopniu wpływają na skuteczność szkoleń biznesowych. Niewątpliwie powodują większe zaangażowanie wszystkich stron w proces zdobywania nowych kompetencji i przede wszystkim większą odpowiedzialność za ustalone rezultaty tego działania.

Nasi Klienci mogą być pewni, że efekty naszych warsztatów nie zostaną na sali szkoleniowej, a zdobyta wiedza i umiejętności będą wykorzystywane w praktyce. Gwarancją tego są nasze autorskie gry poszkoleniowe, które budują nawyk stosowania poznanych technik w praktyce. Ciekawa forma warsztatów z wykorzystaniem grywalizacji podnosi efekt szkolenia nawet o 60%. Niejednokrotnie uczestnicy nie mogą się doczekać kolejnych warsztatów. Stwarzamy możliwość otwartej dyskusji i integrujemy zespoły. Można powiedzieć, że są to szkolenia 3 w jednym: nauka, integracja i dobra zabawa.

Firma Szkoleniowa New Players

Skontaktuj się z nami!

E: biuro@newplayers.pl

M: +48 668 042 744