Dofinansowanie na szkolenia w obszarze zarządzania

Dostań dofinansowanie na szkolenia z New Players

 • Data dostępności

  Nabór do 31.07.2022 r.

 • Dla kogo:

  Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)

Konkurs realizowany jest na terenie całej Polski w pięciu Makroregionach. Twoje zgłoszenie będzie obsługiwane przez Operatora realizującego projekt w Makroregionie, w którym znajduje się siedziba główna Twojego przedsiębiorstwa. Operator skontaktuje się z Tobą w celu weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikowalności do projektu.

Program zapewnia:

 • dofinansowanie na rozwój w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej – oferty z Bazy Usług Rozwojowych PARP;
 • wsparcie nawet do 80% wartości projektu (kwota uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i zróżnicowana w zależności od Makroregionu).

Pierwszeństwo mają przedsiębiorcy (lub ich pracownicy), którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

 

Jakie wymagania musisz spełnić?

W programie mogą wziąć udział mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy:

 • planują przeszkolić osoby na stanowiskach kierowniczych lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
 • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

 

Jak skorzystać z produktu?

 1. Zgłoś się do operatora i wypełnij Formularz Rejestracyjny dostępny poniżej,
 2. Przekaż Operatorowi wymagane dokumenty,
 3. Zdiagnozuj potrzeby i odbierz rekomendacje,
 4. Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych propozycję firmy New Players Poland sp. z o. o., które odpowiadają na potrzeby, które zdiagnozowałaś/-eś lub skontaktuj się z nami w celu przygotowania spersonalizowanej oferty szkolenia dla Ciebie.

 

Dodatkowe informacje

Terminy naborów dla poszczególnych Makroregionów można sprawdzić tutaj. Szczegółowych informacji udzielają Operatorzy. Możesz też zadzwonić na infolinię (22 574 07 07 oraz 0 801 332 202) lub wejść na stronę internetową.

Źródło: https://pfr.pl/oferta/akademia-menedzera-MSP.html

Powiązane posty