FAQ

FAQ

Odpowiedzi na często zadawane pytania
 • doskonalisz kompetencje w systemie ciągłym, a nie od szkolenia do szkolenia;
 • ograniczasz koszty bo trening odbywa się w miejscu pracy, niekoniecznie w obecności trenera;
 • Ty decydujesz o częstotliwości rozgrywek, łatwiej dopasowujesz uczenie do obciążenia zadaniami w pracy;
 • skracasz czas i zwiększasz efektywność uczenia się;
 • umiejętności szybciej stają się nawykiem;
 • jeden wydatek – wielokrotne użycie;
 • jeden wydatek – wielorakie korzyści;
 • jedno narzędzie – wiele możliwości.

Sytuacje opisywane w grach są odbiciem rzeczywistości, z którą spotykamy się na co dzień, pracując z firmami. Nie zdziw się zatem, jeśli spotkasz w nich swojego szefa, lub rozpoznasz sytuację, w której uczestniczyłeś.Biznes to żywy organizm – bywa nieprzewidywalny. To dżungla amazońska. Niewidoczne dla niewprawnego wędrowca ścieżki doprowadzają wytrawnego podróżnika do celu; świeżo przetarty szlak szybko zarasta. Dobre decyzje pozwalają przetrwać i osiągnąć lepsze wyniki oraz zwiększyć zysk.

 • Gry dobrze przygotowują do wyprawy, utrwalają dobre praktyki
 • Dobre praktyki kształtują przyzwyczajenia.
 • Skuteczne przyzwyczajenia pozwalają osiągać cele.

Proponowane przez nas gry uzupełniają proces rozwoju kompetencji zawodowych z obszarów:

 • komunikacja;
 • współpraca;
 • zarządzanie ludźmi;
 • sprzedaż;
 • obsługa klienta;
 • zarządzanie produkcją;
 • motywowanie;
 • planowanie;
 • nauka standardów;
 • udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych.
 • w gry możesz grać w zespole, w którym na co dzień pracujesz, ze swoim przełożonym,
 • z podwładnym, podczas zebrań, w trakcie krótkich spotkań w godzinach pracy;
 • równolegle z wykonywanymi na co dzień obowiązkami.
 • grę może poprowadzić każdy, nie potrzebujesz zapraszać trenera

Przed planowanymi w firmie szkoleniami, aby:

 • sprawdzić poziom wybranych kompetencji, a po szkoleniach móc ocenić postępy;
 • zbadać potrzeby rozwojowe swoich pracowników;
 • zdiagnozować sytuację w dziale/zespole pod kątem wybranych procesów czy kompetencji.

 

W trakcie realizowanego cyklu szkoleń, aby:

 • móc odwoływać się do wspólnego doświadczenia, dzięki któremu można opisać mechanizmy, zjawiska;
 • uczyć nowych nawyków, wychodzić poza utarte ścieżki przyzwyczajeń;
 • wzmacniać motywację pracowników do rozwoju i zmiany, dając okazję do uczenia się przez zabawę.

 

Po zrealizowanych w firmie szkoleniach i projektach rozwojowych, aby:

 • utrwalać nawyki, wiedzę i umiejętności poznane i trenowane na szkoleniach;
 • podtrzymać zapał i dobrą energię uczestników szkolenia;
 • zbudować pomost, łączący to, czego pracownicy uczą się na szkoleniach lub coachingach, z realiami i codzienną pracą;
 • zmierzyć efektywność po szkoleniach, w obszarze zmiany postaw i zachowań.

 

Sytuacje opisane w grach mogą służyć sprawdzeniu kompetencji kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Lub jako zadania dla osób biorących udział w Assessment i Development Center.

Gry są świetnym pomysłem w kształceniu przyszłych kadr pracowników. Dla studentów wyższych uczelni, studiów licencjackich, którzy w przyszłości będą pracownikami firm.
Gry są dla nich okazją:

 • poznania rzeczywistości firmowej poprzez symulacje, odwzorowujące procesy i sytuacje wewnątrz firmy;
 • wejścia w rolę pracownika firmy;
 • skonfrontowania własnych wyobrażeń o przyszłej pracy z realnym kontekstem przedstawionym w grach – dzięki temu dają szansę lepszego przygotowania się do podjęcia pracy.

Do właścicieli małych firm – dają możliwość skorzystania z niedostępnej dotychczas oferty rozwijania kluczowych kompetencji pracowników;

 • do dużych przedsiębiorstw, które realizowały projekty rozwojowe dla pracowników, lub przygotowują się do nich;
 • do działów HR odpowiedzialnych za systemowy rozwój pracowników;
 • do wszystkich zmęczonych tradycyjnymi metodami rozwoju;
 • do osób poszukujących zmian i inspiracji;
 • no i jeszcze do Ciebie, „Żabciu” :@)