fbpx

Gry w assessment i development centre

Gry w assessment i development centre.

Gry w assessment i development centre

Gry w assessment i development centre.  Czy tylko wdrażanie umiejętności po szkoleniu?

W poprzednim blogu opisywaliśmy ideę gier poszkoleniowych, które projektujemy. Powstały one przede wszystkim po to, by wzmacniać efekt szkoleń, podtrzymywać motywację pracowników do stosowania poznanych umiejętności jak również – by angażować bezpośrednich przełożonych w proces rozwijania swoich podwładnych (im bowiem w grach dedykujemy rolę Mistrza Gry). Ale im dłużej pracujemy z grami poszkoleniowymi, rozmawiamy z partnerami HR o ich doświadczeniach w używaniu gier w organizacjach, tym bardziej utwierdzamy się w przekonaniu, że to nie jedyne zastosowanie ich w biznesie. Gry w assessment i development centre? Dlaczego nie?

Inspirują nas użytkownicy!
Ostatnio zgłosił się do nas klient, który ma i używa na co dzień jedną z naszych gier i poprosił o przygotowanie assessment centre dla swoich pracowników. „Mam nadzieję, że w ofercie wykorzystacie wasze gry poszkoleniowe” – powiedział, choć dla nas nie było to znowu takie oczywiste. Rzucona przez klienta na koniec rozmowy uwaga otworzyła nam nową ścieżkę podążania z tym produktem.

Jak wykorzystać gry w assessment i development centre?

Gry w assessment i development centre.

Rzeczywiści, jak przyjrzeliśmy się dokładnie sytuacjom wykorzystywanym w grach, to każda z nich dotyczy konkretnej kompetencji – umiejętności radzenia sobie w opisanej rzeczywistości. I tak:

 • W grze KLAPEX mamy kilkanaście rund opartych na sytuacjach, w których badamy to, w jaki sposób Gracz realizuje interesującą nas kompetencję: DELEGOWANIE, MONITOROWANIE, EGZEKWOWANIE, PLANOWANIE, REAGOWANIE NA SYTUACJĘ KRYZYSOWĄ, MOTYWOWANIE itd. Dla ułatwienia, w każdej rundzie jest odnośnik do danej kompetencji, więc umożliwia to poszukiwanie konkretnego zadania, którym możemy się posłużyć podczas badania. Grając w wersję standardową, ocenimy, jak Gracz rozumie daną kompetencję, włączając dodatkowo wersję praktyczną – zaobserwujemy, w jaki sposób ją realizuję. Ważnym elementem, który pomoże opracować skalę ocen w ramach interesujących nas kompetencji jest KSIĘGA ROZWIĄZAŃ, która w grze pełni funkcję podstawy naliczania punktów. Przykłady rozwiązań każdej sytuacji dają możliwość stworzenia wskaźników opartych na konkretnych, obserwowalnych zachowaniach.
 • W POLIGONIE MENEDŻERSKIM z kolei opracowane sytuacje w poszczególnych rundach nie są dedykowane konkretnej kompetencji. Są bardziej złożone i wymagają od Graczy strategicznego działania, czyli: przeanalizowanie danych, skonkretyzowania celu i wyborze odpowiednich narzędzi menedżerskich służących osiągnięciu celu. W tej grze możemy ocenić, w jaki sposób uczestnik AC lub DC myśli, ocenia sytuację, planuje działania. W części praktycznej natomiast możemy zaobserwować jakość wykorzystania narzędzi menedżerskich w rozmowie z pracownikiem lub zespołem.
 • W POSZUKIWANIU ŹRÓDEŁ MOCY to skarbnica zadań do oceny umiejętności motywowania pracowników. Każda runda to wyzwanie dla menedżera, który stoi w obliczu spadku zaangażowania swojego pracownika: ktoś nie chce zaangażować się w nowy projekt, ktoś inny jest przeciwny nauczeniu się nowego oprogramowania na maszynie, którą obsługuje… Sposób opisu zadań odzwierciedla realia większości organizacji, tak więc uczestnikowi, który realizuje dane zadanie łatwo jest wejść w rolę i przedstawić takie zachowania, które chcemy obserwować podczas AC lub DC.
Gry w assessment i development centre.

Gry w assessment i development centre nie tylko pomagają zaprojektować te działania, ale również uatrakcyjniają je dla uczestników. Bilans zatem się powiększa! Korzystając z gier poszkoleniowych możesz:

 • Utrwalać wiedzy i umiejętności po realizowanych szkoleniach.
 • Motywować pracowników do ciągłego używania poznanych narzędzi.
 • Włączać kadrę zarządzającą w proces rozwijania swoich podwładnych.
 • Uruchamiać wśród pracowników chęć konsultowania różnych trudnych sytuacji, których doświadczają na co dzień w zarządzaniu ludźmi.
 • Tworzyć spójną kulturę organizacyjną opartą na podobnych narzędziach menedżerskich.
 • Integrować pracowników (gry są zespołowe).
 • Wykorzystać gry w assessment i development center.
 • Umożliwić porównywanie wyników w zakresie tych ocen.
 • Wykorzystać gry do procesu rekrutacji pracowników.

 

GRY POSZKOLENIOWE TO NIE WYDATEK, TO INWESTYCJA:)
Gry w assessment i development centre
Oceń ten artykuł

Powiązane posty