Jak gry symulacyjne pomagają w szkoleniach?

gry symulacyjne szkoleniowe

Jak gry symulacyjne pomagają w szkoleniach?

Nie od dziś wiadomo, że ludzie najefektywniej uczą się poprzez doświadczanie. Jest to swoista metoda prób i błędów, które są podejmowane w trakcie praktycznego działania. Jest to niezwykle użyteczny sposób także w nauczaniu osób dorosłych, które nie chłoną wiedzy już tak szybko i podświadomie jak kilkuletnie dzieci. W ten sposób najłatwiej jest przekazywać nowe strategie decyzyjne oraz umiejętności. Symulacyjne gry szkoleniowe stały się dla współczesnych szkoleniowców odzwierciedleniem rzeczywistych sytuacji, w których gracze muszą zmierzyć się z realnymi problemami i podejmować decyzje pod presją czasu. Za każdym razem doświadczają skutków swoich działań, co pozwala im na weryfikację zasadności podjętych decyzji. Podczas takiego szkolenia mają niezwykle istotną możliwość obserwacji przebiegu oraz efektów wybranych strategii. Jest to usprawniona metoda prób i błędów, która stanowi jeden z najlepszych sposobów nauczania.

Jakie aspekty decydują o skuteczności gier?

 • Są one dynamiczną metodą nauczania, która efektywnie wpływa na szybkość podejmowania ciężkich decyzji oraz ułatwia mierzenie się z odpowiedzialnością.
 • Szkolenie poprzez gry symulacyjne stanowi wiarygodne i rzetelne przygotowanie do realnej pracy dla jego uczestników. Pracownicy mogą sami stwierdzić, czy udało im się osiągnąć zamierzony cel, co jest najlepszym sposobem rzetelnej samooceny.
 • Poprzez atrakcyjność prezentowanego modelu szkolenia, rośnie wzrost energii oraz motywacji do procesu przyswajania wiedzy. Wzrost kompetencji następuje znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnego treningu przed pracą.
 • Niezwykle istotną kwestią gier symulacyjnych jest wysoka decyzyjność, jaką daje się ich uczestnikom. Dzięki temu mogą oni dokonać realnej samooceny oraz sprawdzić zasadność swoich decyzji i działań jeszcze przed podjęciem ich w firmie.

Korzyści wynikające z zastosowania gier symulacyjnych wśród pracowników:

 • sprawdzian nabytych przez pracowników umiejętności w poprzednich szkoleniach;
 • weryfikacja stosowanych praktyk i zachowań w sytuacjach kryzysowych;
 • nauka przez doświadczenie, która jest najbardziej miarodajną formą uczenia osób dorosłych w środowisku biznesowym i nie tylko;
 • skuteczna zmiana podstaw pracownika na podstawie własnych doświadczeń;
 • wsparcie praktycznego wdrażania wcześniej nabytej wiedzy teoretycznej;
 • ograniczenie wydatków firmy, ponieważ jednorazowe wykupienie gry symulacyjnej pozwala na wielokrotnie wdrażanie jej podczas kształcenia kadr;
 • kluczowy sposób na organizację oraz osiągnięcie oczekiwanego rozwoju firmy i maksymalne wykorzystanie jej potencjału.

Firmy, które zdecydowały się na skorzystanie z gier symulacyjnych w ramach szkolenia oraz rozwoju zakresu działań i kwalifikacji pracowników przyznawały, że umożliwiło to także utrwalenie wiedzy zdobywanej przez wiele lat nauki. Gry stanowią niezastąpione narzędzie assessment oraz development center, które pozwala na weryfikację dotychczas podejmowanych decyzji oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Żaden inny rodzaj szkolenia nie wpływa tak na rozwój kompetencji, twórczego myślenia oraz intuicji jak gry szkoleniowe. Dla pracodawców niezwykle istotne są długoterminowe korzyści takiego rozwiązania. Jest to jeden z najszybszych, ale zarazem najbardziej efektownych sposobów przygotowania pracowników. Pozwala na warunkowanie pozytywnych zachowań oraz skłania do poprawiania niekorzystnych decyzji. Jest to nauka przez zabawę, która przynosi nieocenione efekty.

Powiązane posty