Kim jest talent w organizacji? Rekrutacja talentów

Walka firm o talent trwa. Rekordowo niska stopa bezrobocia, wynosząca we wrześniu tego roku jedynie 6,9%, jeszcze bardziej mobilizuje pracodawców do rekrutacji najlepszych pracowników i zachowania ich w firmie na dłużej. Rynek pracy wychodzi naprzeciw wymaganiom pracowników i zostaje zmuszony do wdrożenia przychylnych im zmian wewnątrz organizacji.

Talent to zdolność do wykonywania określonej czynności lub zadania umiejętnie i skutecznie. Kiedy mówimy o talencie, mówimy o cechach, które wyróżniają daną osobę. Często talent utożsamiamy z niezwykłym darem, a tak naprawdę to otoczenie i genetyczne predyspozycje sprawiają, że łatwiej uczymy się danych umiejętności. 

 

 

Jak rozpoznać talent podczas rekrutacji?

W obliczu niskiego bezrobocia i zwiększonego zapotrzebowania na pracowników różnych branż, firmy podejmują wyzwanie przyciągnięcia tych najlepszych. Z badania przeprowadzonego przez firmę Hays w 2016 roku wynika, że ponad 70% pracodawców zdecydowało się podwyższyć wynagrodzenia swoim pracownikom. Decyzje firm nie dziwią, jeśli spojrzymy na główne powody, dla których pracownicy postanawiają zmienić miejsce swojego zatrudnienia. Do głównych należą niezadowalający poziom wynagrodzenia (47%), brak możliwości rozwoju (24%) oraz charakter wykonywanej pracy (10%). Znając przyczyny odejścia pracowników firmy mogą skutecznie reagować i zaproponować kandydatom to, czego oczekują.

Zarządzanie talentami w firmie zaczyna się już od rekrutacji. Na poziomie poszukiwania pracownika trzeba znaleźć taką osobę, która ma kluczowe kompetencje dla firmy i będzie w stanie się w niej rozwinąć. Rekrutacja talentów powinna opierać się na jasnych kryteriach. Profesjonaliści poważnie podchodzą do swojej kariery i do pracy u Ciebie przekonają ich tylko konkrety i możliwości rozwoju takie jak np. programy talentów, czy innego rodzaju benefity. Podczas rekrutacji można także zaskoczyć kandydata zapraszając go do rozegrania gry poszkoleniowej takiej jak np. Poligon Menedżerski. W ten sposób sprawisz, że Twoja firma zostanie zapamiętana na tle innych jego aplikacji. Niewykluczone też, że w ten sposób wzbudzisz w nim potrzebę wiedzy, którą będzie mógł zapełnić właśnie w Waszej organizacji.

 

 

Atrakcyjne wynagrodzenie, benefity czy może programy rozwojowe?

Podwyżki płac nie są jedynym lekarstwem na niedobór talentów w firmie, jednak z pewnością zachęcą najlepszych kandydatów do aplikowania na daną ofertę pracy. Oprócz tematu wynagrodzeń warto rozważyć zaplanowanie szkoleń dla pracowników i traktować dobór kursów odpowiadających stanowisku pracy jako wyróżnik.

Z pewnością mile widziane będzie zaproszenie zespołu do rozmowy i wspólnego podjęcia decyzji o wyborze szkolenia. Otwartość na propozycje pracowników i budowanie partnerskich relacji to dwa czynniki, które zostaną docenione, zwłaszcza przez młode pokolenia. Pracownicy zwracają szczególną uwagę na środowisko pracy. Oczekują przyjaznej atmosfery, dobrych relacji z przełożonym i akceptacji, dzięki którym poczują przynależność do organizacji.

Dzisiaj pracownik wchodzi niejako w rolę klienta i jego zadowolenie z funkcjonowania firmy staje się jednakowo ważne. Dlatego też firmy prześcigają się w oferowaniu atrakcyjnych benefitów pozapłacowych. Karnet na siłownię i prywatna opieka medyczna stają się standardem, przez co pracodawcy muszą zrobić kolejny krok do przodu. Bezpłatne posiłki w pracy, owocowe dni, dofinansowanie kursów językowych czy też krótsza praca w piątki to tylko kilka propozycji. Warto pomyśleć także o częściowej lub całkowitej pracy zdalnej, a przede wszystkim o elastycznym czasie pracy. Jak wynika z badania “Praca zdalna – jestem na TAK!” aż 81% pracowników chciałoby posiadać wpływ na czas swojej pracy.

Jednak ze wszystkich tych rzeczy najskuteczniejsze są programy rozwojowe. Według badań Hays, 40% pracowników uważa, że obecny pracodawca nie zapewnia im możliwości rozwoju. Jednocześnie dla ponad połowy specjalistów i menedżerów brak szansy na pozyskanie nowych kompetencji i doświadczeń jest argumentem za zmianą miejsca zatrudnienia. Obecnie programy talentowe stają się coraz bardziej popularne, lecz w nowej formule, w której uczestnik programu rozwojowego sam dopasowuje swoją ścieżkę rozwoju. W obliczu wyzwań związanych z pozyskiwaniem i zatrzymywaniem kluczowych pracowników, programy talentowe są narzędziem służącym m.in. zbudowaniu lojalności pracowników, wspieraniu partnerskiej relacji między pracownikiem a pracodawcą oraz docenianiu i motywowaniu tych którzy posiadają niezwykłe umiejętności i cechy.

Rozwój talentów

Programy rozwoju talentów

Aby program talentowy mógł odnieść sukces istotne jest odpowiednie przygotowanie, wdrożenie oraz komunikacja. Decyzja o formie i zakresie programu powinna z wyprzedzeniem zostać podjęta przez dział HR i zarząd. Warto zastanowić się, jakie efekty ma przynieść program i jaki jest jego cel np. przygotowanie do pierwszej roli liderskiej lub eksperckiej, zdobycie nowych kompetencji czy stworzenie i wdrożenie przez talenty określonych inicjatyw w organizacji. Programy te mają wiele korzyści i aż dziwne, że tak mało firm decyduje się na ich wdrażanie.

W programach powszechne staje się, że pracownicy włączeni do programu talentowego samodzielnie wybierają, co jest dla nich ważne i w jakich obszarach chcą się rozwijać. W znaczący sposób zwiększa to ich motywację z powiązanie z firmą. W New Players bardzo dobrze o tym wiemy, dlatego naszym standardem przed rozpoczęciem programu jest przeprowadzenie badania potrzeb wśród uczestników. Oczywiście wszystko musi wiązać się z celami biznesowymi firmy, natomiast wychodzenie poza zakres standardowych kompetencji bardzo często przynosi obopólne korzyści.

 

Cele programów talentowych

  • Zwiększenie efektywności firmy
  • Wspieranie kultury organizacyjnej
  • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez stałe przychodzenie nowych utalentowanych pracowników zdolnych sprostać przyszłym wyzwaniom
  • Zatrzymanie w organizacji pracowników o najwyższym potencjale
  • Stworzenie pozytywnego wizerunku

 

 

Korzyści firmy z realizacji programów talentowych

  • Rozwijanie kompetencji pracowników na wszystkich szczeblach
  • Zatrudnienie osób z odpowiednimi kwalifikacjami: ekspertów i specjalistów,  którzy będą dostarczać praktycznej wiedzy
  • Zwiększanie motywacji
  • Zwiększenie satysfakcji poprzez jasne zasady kariery zawodowej i rozwoju
  • Przygotowywanie planów sukcesji stanowisk

 

Najciekawsze programy to te, które na bieżąco się monitoruje i bada poziom satysfakcji i zaangażowania, dzięki czemu można szybko zareagować i zmienić kierunek lub rodzaj działań. Program talentowy musi być motywujący, zwłaszcza gdy wiąże się to z dodatkowym nakładem pracy.

 

Aleksandra Świętek

Konferencja

Szkól się grając w gry!

Zaprojektujemy dla Ciebie ciekawe i angażujące szkolenie, które uczestnicy zapamiętają na długo.

Zostańmy w kontakcie

Rate this post

Powiązane posty