Na co komu wolontariat w pracy?

Na co komu wolontariat w pracy?

Na co komu wolontariat w pracy?

W ostatnim miesiącu, podczas rozmów z moimi klientami, coraz częściej zaczął pojawiać się temat wolontariatu w pracy. Osoby pracujące w działach personalnych zmierzały się z konkretnymi planami mającymi na celu angażowanie pracowników w działania na rzecz innych osób, społeczności spoza firmy. I jak to zwykle bywa, moi rozmówcy prezentowali różne stanowisko wobec projektów związanych z wolontariatem: niektórzy byli entuzjastyczni, widząc w tym działaniu możliwości integrowania i motywowania pracowników, inni z kolei, bardziej sceptyczni, uważali, że to „moda z zachodu”, która w ogóle się nie przyjmie w naszej kulturze pracy.

Rzeczywiście, idea nieodpłatnej pracy na rzecz potrzebujących pojawiła się w nowojorskich korporacjach w latach 70. W Polsce natomiast pierwsze przejawy pracowniczych akcji pomocowych zaczęły się na początku XXI wieku, kiedy to zaczęły powstawać projekty wolontariatu skierowane do pracowników różnych firm.

Zanim spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytania, czy w ogóle warto zajmować się wolontariatem w firmach oraz w jaki sposób dobrze nim zarządzać, żeby przyniósł wymierny efekt, zadajmy sobie wcześniej podstawowe pytanie: z jakiego powodu ludzie są skłonni pomagać innym?

Psychologowie w różny sposób tłum tłumaczą zjawisko altruizmu, czyli pragnienia pomagania innym ludziom. Przede wszystkim odwołują się do reguły wzajemności, zgodnie z którą pomagając zwiększamy sobie szansę uzyskania podobnej pomocy w przyszłości. Z kolei teoria wymiany społecznej uważa zachowania prospołeczne za czystą kalkulację – pomagamy innym, ponieważ spodziewamy się dodatkowych zysków: aprobaty społecznej, wzrostu poczucia własnej wartości czy zwykłego uwolnienia od napięcia, jakie odczuwamy jako świadkowie ludzkiego nieszczęścia. Naukowcy podkreślają również wagę norm społecznych, które wzmacniają zachowania związane z niesieniem pomocy innym. Normy społeczne ludzie poznają przez całe życie, adaptując się do nich i ucząc, że przestrzeganie ich gwarantuje przeżycie. A taką normą jest pomaganie sobie nawzajem.

Obojętnie, jak tłumaczymy mechanizm zachowań altruistycznych, należy się chyba cieszyć, że istnieje, dając nam dowód na to, że jesteśmy „zwierzętami stadnymi”, żywo zainteresowanymi kondycją drugiego człowieka, który żyje obok nas.  Warto w związku z tym podejmować działania, mające na celu wzmacnianie zachowań prospołecznych, również w środowisku pracy.

Badania pokazują, że dobrze przeprowadzone projekty wolontariatu w firmach wpływają niezwykle korzystnie na pracowników jak i organizację, w której pracują.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WOLONTARIATU
DLA FIRMY
DLA PRACOWNIKÓW
Budowanie współpracy z lokalnymi społecznościami. Satysfakcja i duma.
Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy. Wyrwanie z rutyny „firmowej bieżączki”.
Tworzenie kapitału społecznego w firmie (wartości, relacje, zaufanie). Nabywanie nowych umiejętności.
Wzmocnienie motywacji i zaangażowania pracowników. Integracja, poprawa komunikacji między pracownikami.
„Kuźnia liderów” (wzmocnienie kompetencji przywódczych wśród pracowników). Odpoczynek (forma odreagowania stresu).
Integracja z rodziną (wspomaganie wychowania).

Na podstawie: Wolontariat pracowniczy w polskich firmach (analiza zjawiska).

Nie wystarczy jednak podjąć decyzję, że w danej organizacji wprowadzamy projekt wiążący się z wolontariatem. Istnieje bowiem wiele przypadków, kiedy takie próby kończyły się niepowodzeniem. Pomimo dobrych chęci i słusznych zamierzeń, projekt wolontariatu, zamiast inspirować pracowników, dodawać im energii, stawał się źródeł ich frustracji. I to z różnych powodów.

W związku z tym warto poznać zasady, które sprawią, że zwiększymy szansę doświadczenia wszystkich korzyści wiążących się z realizacją projektu wolontariatu w firmie. Oto dobre praktyki w tym zakresie:

  1. Dostosuj ofertę wolontariatu do pracowników (ich zainteresowań, celów, poziomu umiejętności) – nie kopiuj projektów realizowanych w innej kulturze organizacyjnej, bo nie zawsze sprawdzą się w twojej firmie.
  2. Działaj lokalnie – niech pracownicy widzą na co dzień efekty swojej pracy, niech budują swój wizerunek w społeczności, do której należą.
  3. Zadbaj o czas wolontariuszy – pracownicy działający w projektach związanych z wolontariatem zwykle otrzymują dodatkowo 1-3 dni wolne w roku.
  4. Pokazuj efekty działań projektów pomocowych – docenisz w ten sposób wolontariuszy, zainspirujesz innych pracowników.
  5. Prezentuj sylwetkę wolontariuszy  i nagradzaj ich.
  6. Pozyskaj kluczowe osoby w firmie (np: zarząd), które będą ambasadorem projektów związanych z wolontariatem.

Wolontariat w pracy to temat, który dopiero „oswajamy”. Osoby, które mają za sobą realizację takich projektów w organizacjach mówią, że czasami borykają się z problemem stereotypu, złego nastawienia wobec wolontariatu, jaki funkcjonuje w Polsce. Nic dziwnego, ponieważ pod względem wolontariatu zajmujemy przedostatnie miejsce na liście krajów Europy. Procent wolontariuszy jest trzykrotnie mniejszy w naszym kraju niż w Hiszpanii i pięć razy mniejszy niż w Norwegii przodującej pod tym względem w Europie (European Social Survey). Warto to zmienić. A obszar zawodowy to jedna ze stref wpływu, gdzie może dokonać się taka zmiana.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź naszą stronę na Linkedin!

Powiązane posty