Na jakie wynagrodzenia mogą liczyć pracownicy tymczasowi?

Na jakie wynagrodzenia mogą liczyć pracownicy tymczasowi?

Na jakie wynagrodzenia mogą liczyć pracownicy tymczasowi?

Rok 2017 okazał się bardzo łaskawy dla pracowników tymczasowych. Ich wynagrodzenie wynosiło średnio 14,49 PLN brutto za godzinę pracy. To aż o 11,2% więcej niż w roku 2016, kiedy średnie wynagrodzenie godzinowe pracowników tymczasowych wynosiło 13,03 PLN brutto. Porównując to ze wzrostem płacy minimalnej o 8,1%, można zauważyć, że wynagrodzenia pracowników tymczasowych charakteryzują się szybszym wzrostem. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Polskie Forum HR.

Wynagrodzenie zależne od wykonywanej pracy

Zarobki pracowników tymczasowych zależą oczywiście od charakteru pracy i zajmowanego stanowiska. Najwięcej pracowników tymczasowych jest zatrudnionych przy wykonywaniu prac prostych, takich jak pakowanie towarów czy sprzątanie biur i hoteli. Kolejną liczną grupą są osoby, które obsługują i montują maszyny oraz urządzenia. Łącznie obie te grupy liczą aż 65% całości osób zatrudnionych tymczasowo. Wynagrodzenie jest różne, w zależności od tego, w jakiej dziedzinie pracuje osoba zatrudniona tymczasowo. Znajduje się ono w przedziale od 13,52 PLN brutto do aż 23,57 PLN brutto za godzinę pracy.

Kto zarabia najmniej?
Na jakie wynagrodzenia mogą liczyć pracownicy tymczasowi?

Najmniej pośród wszystkich pracowników tymczasowych zarabiają dwie najliczniejsze grupy. Pierwsza z nich stanowi aż 39% wszystkich pracowników tymczasowych. Są to osoby, które wykonują proste prace, takie jak pakowanie, sprzątanie, podstawowa praca w przemyśle i osoby wykonujące nieskomplikowane prace dorywcze. Pracownicy zatrudnieni tymczasowo w takich zawodach mogą liczyć na średnie wynagrodzenie w wysokości 13,52 PLN brutto za godzinę pracy, co daje średnie wynagrodzenie miesięczne o wysokości 2271,36 PLN brutto. To o 9,3% więcej niż w roku 2016.

Druga grupa zarabiająca najmniej to operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. Stanowią 26% wszystkich pracowników tymczasowych i zajmują się głównie montowaniem sprzętu i maszyn mechanicznych oraz sprzętu elektronicznego, obsługiwaniem maszyn przetwórczych i przemysłowych. Wśród nich znajdują się również operatorzy wózków jezdniowych. Ich średnie wynagrodzenie w 2017 roku wynosiło 13,95 PLN brutto za godzinę pracy.

Bardzo podobne zarobki uzyskują pracownicy zatrudnieni w usługach i sprzedaży, którzy mogą liczyć na 13,71 PLN brutto za godzinę pracy. W ich przypadku możemy zaobserwować największy wzrost wynagrodzenia względem roku poprzedniego, bo aż o 25%.

Jakie zawody są najlepiej płatne?
Na jakie wynagrodzenia mogą liczyć pracownicy tymczasowi?

Wśród pracowników tymczasowych zdecydowanie najlepiej opłacani są specjaliści, przez których rozumie się specjalistów do spraw zarządzania, inżynierów przemysłowych i produkcyjnych, specjalistów od zasobów ludzkich, a także osoby zarządzające informacją i analityków statystycznych. Ich średnie wynagrodzenie za godzinę pracy wynosi 23,57 PLN brutto. To tylko o 2% więcej niż w roku 2016, ale mimo wszystko specjaliści nadal pozostają najlepiej zarabiającą grupą osób zatrudnionych tymczasowo, przy okazji stanowiąc zaledwie 3% całej grupy pracowników zatrudnionych okresowo.

Wysokimi zarobkami mogą pochwalić się również pracownicy biurowi, którzy zarabiają 15,77 PLN brutto za godzinę oraz księgowi, mechanicy zaopatrzeniowcy i inne osoby zatrudnione na stanowiskach technicznych i personel średni. Ich wynagrodzenie miesięczne wynosi 15,13 PLN brutto. To znacznie mniej niż w przypadku specjalistów, ale mimo tego jest to trzecia kategoria najlepiej zarabiających pracowników tymczasowych.

Pracownicy tymczasowi zarabiają więcej

Osoby wykonujące pracę tymczasową zarabiają więcej w stosunku do roku poprzedniego. W niektórych branżach i typach stanowisk były to zmiany na plus nawet o 25%, w innych tylko o 2%, ale w każdej dziedzinie można zaobserwować wzrost średniej płacy godzinowej. Zwiększone zarobki pokazują, że pracownicy tymczasowi są pożądani na rynku pracy. Wyższe płace mogą również skłonić potencjalnych pracowników do zainteresowania się możliwością podjęcia pracy tymczasowej.

Powiązane posty