Nasz model współpracy z Klientem

Nasz model współpracy z Klientem

7 kroków: Od diagnozy po efekt

1
Diagnoza

 • Gry Poszkoleniowe
 • Assessment Center
 • Development Center
 • Grupy fokusowe
 • Extended DISC
 • Badanie 360 stopni
 • Żaglowiec Sukcesu Julie Hay
 • Ankiety
 • Wywiady indywidualne

2
Planowanie interwencji

 • Powołanie Zespołu Ambasadorów Zmiany
 • Określenie celu i efektów projektu
 • Pilotaż
 • Warsztaty przygotowujące do korzystania z Gier Poszkoleniowych

3
Realizacja planu

 • Warsztat rozpoczynający projekt
 • Szkolenia/warsztat
 • Treningi
 • Rozmowy coachingowe indywidualne i zespołowe
 • Gry Poszkoleniowe
 • Zadania wdrożeniowe
 • Spotkania Zespołu Ambasadorów Zmiany

4
Monitorowanie efektów

 • Gry Poszkoleniowe
 • Testy wiedzy
 • Raport podsumowujący
 • Coaching on the Job
 • Badanie typu Tajemniczy Klient

5
Adaptacja / dostosowanie planu

 • Zespół Ambasadorów Zmiany

6
Podsumowanie

 • Raport
 • Ocena efektów
 • Warsztat podsumowujący
 • Uznanie dokonań

7
Nieustający rozwój

 • Kolejne kroki i zmiany

Przykłady programów – połączenie szkoleń z grami poszkoleniowymi