Adam Madej

Adam Madej

Trener, asesor, facylitator, twórca gier szkoleniowych
Kim jestem
 • trenerem,
 • asesorem,
 • facylitatorem,
 • twórcą gier szkoleniowych.
Specjalizuję się w:
 • pracy z liderami i ich zespołami,
 • wdrażaniu wartości korporacyjnych i zmianie kultury organizacyjnej,
 • wspieraniu trenerów wewnętrznych organizacjach,
 • prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności managerskich, komunikacyjnych, autoprezentacji i efektywności osobistej,
 • wspieraniu klientów w budowaniu modeli kompetencyjnych oraz ocenie i rozwoju kompetencji metodą Assessment i Development Center.
Mój rozwój:
 • Ukończyłem Szkołę Trenerów Wszechnicy UJ w Krakowie,
 • kurs trenerów zarządzania sytuacyjnego SLII,
 • kurs trenerów InsideOut coaching,
 • kurs trenerów NGO oraz Akademię Asesora organizowaną przez grupę Progress,
 • jestem certyfikowanym konsultantem metody Insights Discovery od 2016 roku,
 • dotychczas zrealizowałem ponad 1000 godzin szkoleniowych, przeszło 100 wydarzeń team buildingowych, po kilkadziesiąt sesji oceny AC/DC i indywidualnych sesji coachingowych w oparciu o profil Insights Discovery.
Moje doświadczenie zawodowe:
 • trener liderów młodzieżowych w organizacjach pozarządowych od 2008 roku,
 • trener biznesu i koordynator projektów szkoleniowych od 2012 roku,
 • trener wewnętrzny w Capgemini w latach 2016 – 2018,
 • manager szkoleń i rozwoju w Kimberly Clark w latach 2018 – 2020.
Jako trener freelancer

Miałem okazję pracować z szeregiem największych organizacji w Polsce m.in. z branży bankowej, ubezpieczeniowej, produkcyjnej, budowlanej, energetycznej i IT