Po czym poznać dobrego managera?

New Players - manager

Po czym poznać dobrego managera?

Manager we współczesnych organizacjach niejedno ma imię. Nazywa się go liderem, koordynatorem, nierzadko też szefem – w końcu jest bezpośrednim przełożonym, deleguje zadania i kontroluje ich postęp. Rola managera zmienia się wraz z rozwojem biznesu. Współczesny manager to nie tylko osoba zarządzająca. To przede wszystkim inspirator i motywator. Po czym poznać dobrego managera?

Orientacja na wyniki

Dążenie do osiągania wyznaczonych celów, nawet pomimo pojawiających się na drodze trudności, jest kluczowe w pracy managera. Jedną z jego podstawowych umiejętności jest szybkie podejmowanie decyzji. Warunki, w których funkcjonuje współczesna firma nierzadko sprawiają, że pojawia się na co dzień wiele problemów, które manager musi rozwiązać. Jego obowiązkiem jest, aby zapewnić realizację wszystkich zadań, jakie są niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych wcześniej celów, wykorzystując jednocześnie możliwości rozwojowe firmy oraz potencjał całego zespołu. Dobry manager to taki, który ustala cele oraz zadania w sposób elastyczny. Planowane przez niego działania powinny uwzględniać ewentualne dokonywanie zmian, zależnie od zaistniałych sytuacji. Tu konieczna jest umiejętność przewidywania i wybiegania myślami w przyszłość.

New Players - gry poszkoleniowe i szkolenia
New Players - gry poszkoleniowe i szkolenia
Umiejętność skutecznego komunikowania się

Manager, który chce skutecznie wypełniać swoją rolę kierowniczą, powinien umiejętnie przekazywać oraz odbierać informacje od innych osób, a więc umieć nawiązywać kontakt nie tylko ze swoimi podwładnymi, ale także ze współpracownikami i przełożonymi. Umiejętność skutecznego komunikowania się oznacza w tym przypadku wzajemne przekazywanie informacji, emocji i postaw, zarówno za pomocą słów, jak i gestów, czy mimiki. Komunikowanie się w firmie bardzo często wiąże się z najważniejszymi funkcjami zarządzania, do których oprócz planowania i organizowania pracy, należy także motywowanie i kontrolowanie.

Motywowanie

Aby skutecznie motywować pracowników, należy przede wszystkim umieć wczuć się w ich emocje i potrzeby. Tylko wtedy możliwe jest dokładne zrozumienie ich zachowań, a tym samym uzyskanie od nich najlepszych efektów. Z motywowaniem pracowników wiąże się ściśle umiejętność ich słuchania. Skuteczne motywowanie nie polega tylko i wyłącznie na zapewnianiu płacowych benefitów. Tu liczą się przede wszystkim pozytywne oceny, pochwały i inne wyróżnienia, które są dla pracowników niezwykle istotne.

New Players - gry poszkoleniowe i szkolenia
New Players - gry poszkoleniowe i szkolenia
Kontrolowanie

Kontrolowanie pracowników powinno zapewnić managerowi możliwość porównania ich efektywności z wyznaczonymi wcześniej normami. W skutecznym kontrolowaniu niezwykle ważny jest obiektywizm managera, zwłaszcza przy przekazywaniu istotnych informacji. Umiejętności werbalnego oraz niewerbalnego porozumiewania się z pracownikami są w tym przypadku bardzo istotne.

Delegowanie zadań

est to kluczowa rola każdego managera, a podstawę jej sukcesu stanowi przede wszystkim chęć oraz umiejętność delegowania. Dobry manager powinien w tym celu spełniać kilka, niezwykle istotnych obowiązków, takich jak: wybór właściwych pracowników, ustalenie zakresów odpowiedzialności, koordynowanie, wspieranie pracowników, służenie pomocą, dostarczenie wyczerpujących informacji, kontrolowanie przebiegu oraz wyników zleconych zadań, czy też ocena pracowników. Delegowanie zadań powinno się odbywać na zasadzie wzajemnego zaufania. W przeciwnym razie, nie można liczyć na uzyskanie dobrych efektów. Takie zaufanie można uzyskać tylko i wyłącznie poprzez budowanie uczciwości, zaangażowania oraz uprzejmości.

New Players - gry poszkoleniowe i szkolenia

Dobry manager powinien posiadać odpowiednie cechy, umiejętności oraz kwalifikacje, które pozwolą mu skutecznie zarządzać zespołem, a co za tym idzie – osiągać wyznaczone przez firmę cele. Powinien nieustannie się rozwijać i doskonalić styl swojego działania, aby w jak najlepszy sposób wypełniać swoją rolę. Postawa zorientowana na sukces oraz styl zarządzania oparty na otwartej komunikacji i konsultacji są w tym przypadku kluczowe.

Powiązane posty