Pozytywnie wspieramy zmiany

Pozytywnie wspieramy zmiany

Pochwal mnie, a powtórzę.
Powtórzę, a dzięki temu zamienię zachowanie w nawyk.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PROGRAM POZYTYWNIE WSPIERAMY ZMIANY (PWZ)?

Przede wszystkim dla firm i zespołów, które chcą, aby pracownicy:

  • zmienili swoje zachowania i postawy w sytuacjach zarządzania (np. wdrażanie kultury zarządzania) lub współpracy (na przykład wprowadzanie nowych zasad współpracy w dziale i między działami) jak również komunikacji (na przykład implementowanie nowych standardów obsługi klienta);
  • w codziennej pracy wykorzystywali to, co przyniosły im szkolenia motywacyjne;
  • wzmacniali pozytywną atmosferę w pracy, opartą na empatii i pozytywnym myśleniu;
  • motywowali innych, poprzez udzielanie im wzmacniających informacji zwrotnych.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU PWZ:

  • W programie wykorzystujemy grę POZYTYWNIE ZAKRĘCENI, która nawiązuje do teorii analizy transakcyjnej jak również do teorii wzmocnień. Zarówno jedna jak i druga teoria mówią o znaczeniu pozytywnych informacji zwrotnych w kształtowaniu pożądanych nawyków.
  • W realny sposób utrwalamy pożądane w firmie zmiany, nie na sali szkoleniowej, ale przede wszystkim w miejscu pracy.
  • Ponadto sprawiamy, że szkolenia z motywacji przynoszą efekt.
  • Dodatkowo program można realizować w firmie wielokrotnie w odniesieniu do jednego zespołu lub wykorzystać dla potrzeb różnych zespołów.
  • Przede wszystkim, powinno się go realizować w zespołach pracujących stacjonarnie, by umożliwić wymiany i interakcje, które są istotą gry.
  • Co więcej można go realizować bez obecności konsultantów z firmy zewnętrznej.

Gra POZYTYWNIE ZAKRĘCENI nawiązuje do teorii analizy transakcyjnej, zgodnie z którą jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba znaków rozpoznania. Znakiem rozpoznania nazywamy każdy rodzaj sygnału wysyłanego przez człowieka, dającego znak drugiej osobie, że ją widzi (są to na przykład spojrzenie lub uśmiech, ponadto uścisk ręki lub przyjazne słowa). Uzyskiwanie znaków rozpoznania jest niezbędne zarówno do życia jak i do prawidłowego rozwoju. Jednak organizacje różnią się pod tym względem. Niewątpliwie o niektórych można powiedzieć, że są to pustynie. Menedżerowie w takich firmach mają wewnętrzne przekonanie, że „jeśli nie mówią, że jest źle, to oczywiście znaczy, że jest dobrze”. Gra POZYTYWNIE ZAKRĘCENI zachęca pracowników do wzmacniania oraz nagradzania takich zachowań współpracowników, które zwiększają motywację, ponadto wpływają na dobrą atmosferę pracy, a dodatkowo budują otwartość i szacunek do siebie nawzajem. Trenowanie nawyku dawania znaków rozpoznania w pracy, zarówno doskonale uzupełnia szkolenia motywacyjne jak i zwiększa ich skuteczność.

CZAS TRWANIA PROGRAMU PWZ:

od 2 do 4 tygodni
Gra motywacyjna, menedżerska - W poszukiwaniu źródeł mocy

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU PWZ
W PROCESIE WDRAŻANIA NOWEGO STANDARDU OBSŁUGI KLIENTA:

Krok I – wypracowanie nowego standardu obsługi klienta

Powołanie grupy roboczej, składającej się z przedstawicieli wszystkich działów, biorących udział w procesie obsługi klienta zewnętrznego.

Warsztat roboczy – wypracowanie realnych dla wszystkich działów standardów obsługi klienta oraz zasad współpracy między działami w procesie obsługi.

Krok II – szkolenia dotyczące nowego standardu obsługi klienta

Warsztaty dla wszystkich pracowników, biorących udział w procesie obsługi klienta – nauczenie się nowego standardu, trening technik komunikacyjnych przydatnych podczas obsługi klienta zgodnie z nowymi zasadami.

Krok III – implementacja nowego standardu obsługi klienta z wykorzystaniem gry poszkoleniowej POZYTYWNIE ZAKRĘCENI

Wprowadzenie zasad gry (nagradzamy pracowników za każde zachowanie, które jest zgodne z nowymi standardami obsługi klienta).

Wybranie Mistrza Gry, który będzie moderował rozgrywki.

Rozdanie uczestnikom niezbędnych akcesoriów do rozgrywek (woreczki, żetony itd.).

Krok IV – podsumowanie okresu implementacji

Przeanalizowanie pierwszych doświadczeń wdrożeniowych: co działa, co trzeba zmodyfikować, wprowadzenie korekt.

Podsumowanie wyników gry POZYTYWNIE ZAKRĘCENI, przyznanie tytułów i nagród dla zwycięzców.

Dzięki wykorzystaniu gry poszkoleniowej POZYTYWNIE ZAKRĘCENI w procesie wdrażania zmian, możemy spodziewać się większego zaangażowania pracowników w modyfikację ich zachowań.

Gra nie tylko motywuje samych Graczy do ujawniania oczekiwanych zachowań i postaw, ale również pozytywne informacje zwrotne, które pracownicy otrzymują od siebie nawzajem, wzmacniają nagradzane zachowania. Dodatkowym elementem motywującym jest lekka i przyjazna atmosfera, towarzysząca samym rozgrywkom. Jeśli chcesz, żeby szkolenia z motywacji przyniosły efekt, zdecyduj się na wykorzystanie w pracy POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH.

Udostępnij program znajomym