Siła przywództwa

Siła przywództwa

Od trafnej diagnozy do synergicznego zespołu

SIŁA PRZYWÓDZTWA to niewątpliwie projekt, który od trafnej diagnozy pozwala przejść do synergicznego zespołu, doświadczającego satysfakcji z własnej pracy. Przede wszystkim towarzyszymy zespołowi w budowaniu zaufania i otwartej komunikacji, które następnie przekładają się na zaangażowanie w realizację wspólnego celu.

Godne uwagi jest to, że SIŁA PRZYWÓDZTWA to program, którego autorami są menedżerowie – ponieważ nikt lepiej od nich samych nie wie, czego potrzebują ich pracownicy. Przede wszystkim projekt opiera się na założeniu, że konsultanci zewnętrzni (my) znają pytania, metody, techniki i mechanizmy, które z pewnością pojawiają się w zespołach, podczas gdy  menedżerowie (wy) potrafią wypełnić je treścią. Z tego powodu  organizację traktujemy jak organizm, który przede wszystkim potrzebuje indywidualnego podejścia, aby w pełni mógł rozwinąć swój potencjał.

Reasumując, podczas warsztatów w ramach programu SIŁA PRZYWÓDZTWA nie tylko spojrzysz z lotu ptaka na siebie, swój zespół i całą organizację, aby zobaczyć mocne strony, niedoskonałości i wąskie gardła, ale też stworzysz plan konkretnego działania, który pozwoli pokonać istniejące ograniczenia.

Z pewnością  byłeś kiedyś uczestnikiem szkolenia dotyczącego przywództwa,  więc zapewne znasz podstawowe modele zarządzania. Jednak pojawia się pytanie: z ilu i czy w ogóle korzystasz w codziennej pracy? W związku z tym, żeby szkolenia z zarządzania zespołem przyniosły efekt, niewątpliwie dobrze jest zanurzyć je w rzeczywistości organizacji, której są dedykowane.

Co więcej, każdy menedżer, który weźmie udział w projekcie, z pewnością stanie się jego współautorem.  W konsekwencji oznacza to realne zmiany w organizacji – z jednej strony, zespół menedżerski porzuci swoje silosy i przede wszystkim będzie strategicznie myślał o zarządzaniu. Z  drugiej strony, wzrosną kompetencje średniej i niższej kadry kierowniczej, a co za tym idzie –  satysfakcja z pracy i zaangażowanie wszystkich pracowników.

DO KOGO KIEROWANY JEST PROGRAM SIŁA PRZYWÓDZTWA:

 • Zarządów firm.
 • Zespołów menedżerskich.

KIEDY WARTO PRZEPROWADZIĆ PROGRAM SIŁA PRZYWÓDZTWA:

 • Na pewno wtedy, gdy menedżerowie pracują bardziej operacyjnie niż  strategicznie.
 • Ponadto, gdy dyrektor firmy angażowany jest przez poszczególnych menedżerów w podejmowanie przez nich decyzji.
 • Również wówczas, gdy w organizacji jest słaba współpraca między działami.
 • Tym bardziej, gdy wyniki biznesowe firmy są niesatysfakcjonujące.
 • Co więcej, gdy badanie satysfakcji pracowników pokazuje ich niezadowolenie.
 • A także, gdy dotychczasowe szkolenia z zarządzania zespołem nie przyniosły spodziewanych efektów.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT REALIZACJI PROGRAMU SIŁA PRZYWÓDZTWA:

Krok I – WARSZTAT DIAGNOSTYCZNY

 • Menedżerowie poznają swoje mocne strony i obszary rozwojowe w zakresie kompetencji kierowniczych (zarówno indywidualne, jak i zespołowe), pracując według zasady Extended Disc.
 • Diagnoza organizacji w oparciu o metody projekcyjne i nowoczesne koncepcje biznesowe Patricka Lencioni, Julie Hay.

Krok II – RAPORT

 • Rekomendowane plany i działania.
 • Wstępny projekt pracy dla zespołu menedżerskiego.

Krok III – WARSZTATY

 • Prowadzone przez zespół menedżerski, moderowane przez trenera.
 • Dotyczą zdiagnozowanego i wybranego przez zespół problemu.
 • Forma coachingu grupowego.

Krok IV – UTRWALANIE ZMIANY

 • Samodzielna praca zespołów menedżerskich.
 • Konsultacja i doradztwo trenerów.
 • Coachingi indywidualne.

Wzmacnianie kompetencji menedżerskich poprzez udział w rozgrywkach gier poszkoleniowych: POLIGON MENEDŻERSKI, W POSZUKIWANIU ŹRÓDEŁ MOCY, KLAPEX.

 

Zdecydowanie tym, co wzbogaci program jest możliwość włączenia  gry poszkoleniowej POZYTYWNIE ZAKRĘCENI, która przede wszystkim wzmacnia zmiany w organizacjach i przyczynia się do tworzenia nawyku stosowania nowych, wypracowanych przez zespół rozwiązań.

POPULARNE TEMATY PORUSZANE PODCZAS WARSZTATÓW

 • Partnerska komunikacja wspierająca proces współpracy.
 • Efektywne zebrania menedżerskie.
 • Jeden zespół – jeden cel.
 • Pokonywanie silosów.
 • Rozwiązywanie konfliktów i regulowanie napięć w zespole menedżerskim.
 • Budowanie synergicznych zespołów.
 • Usprawnianie polityki zarządzania projektami realizowanymi w organizacji.
 • Uzyskiwanie satysfakcji z pracy.
 • Motywowanie siebie i pracowników.

Udostępnij program znajomym