Siła przywództwa

Od trafnej diagnozy do synergicznego zespołu

SIŁA PRZYWÓDZTWA to projekt, który od trafnej diagnozy pozwala przejść do synergicznego zespołu, doświadczającego satysfakcji z własnej pracy. Towarzyszymy zespołowi w budowaniu zaufania i otwartej komunikacji. Przekładają się one na zaangażowanie w realizację wspólnego celu.

SIŁA PRZYWÓDZTWA to program, którego autorami są menedżerowie – nikt lepiej od nich samych nie wie, czego potrzebują podlegli im pracownicy. Projekt opiera się na założeniu, że konsultanci zewnętrzni (my) znają pytania, metody, techniki i mechanizmy, które pojawiają się w zespołach, a menedżerowie (wy) potrafią wypełnić je treścią. Traktujemy organizację jak organizm, który potrzebuje indywidualnego podejścia, aby w pełni mógł rozwinąć swój potencjał.

Podczas warsztatów w ramach programu SIŁA PRZYWÓDZTWA nie tylko spojrzysz z lotu ptaka na siebie, swój zespół i całą organizację, aby zobaczyć mocne strony, niedoskonałości i wąskie gardła, ale też stworzysz plan konkretnego działania, które pozwoli pokonać istniejące ograniczenia. Każdy menedżer, który będzie brał udział w projekcie, stanie się jego współautorem. Oznacza to realne zmiany w organizacji – zespół menedżerski porzuci swoje silosy i będzie strategicznie myślał o zarządzaniu, wzrosną kompetencje średniej i niższej kadry kierowniczej oraz satysfakcja z pracy i zaangażowanie wszystkich pracowników.

DO KOGO KIEROWANY JEST PROGRAM SIŁA PRZYWÓDZTWA:

 • Zarządy firm.
 • Zespoły menedżerskie.

KIEDY WARTO PRZEPROWADZIĆ PROGRAM SIŁA PRZYWÓDZTWA:

 • Gdy menedżerowie pracują bardziej operacyjnie niż strategicznie.
 • Gdy dyrektor firmy angażowany jest przez poszczególnych menedżerów w podejmowanie przez nich decyzji.
 • Gdy w organizacji jest słaba współpraca między działami.
 • Gdy wyniki biznesowe firmy są niesatysfakcjonujące.
 • Gdy badanie satysfakcji pracowników pokazuje ich niezadowolenie.
Program Siła przywództwa

PRZYKŁADOWY SCHEMAT REALIZACJI PROGRAMU SIŁA PRZYWÓDZTWA:

Krok I – WARSZTAT DIAGNOSTYCZNY

 • Menedżerowie poznają swoje mocne strony i obszary rozwojowe w zakresie kompetencji kierowniczych (zarówno indywidualne, jak i zespołowe), pracując według zasady Extended Disc.
 • Diagnoza organizacji w oparciu o metody projekcyjne i nowoczesne koncepcje biznesowe Patricka Lencioni, Julie Hay.

Krok II – RAPORT

 • Rekomendowane plany i działania.
 • Wstępny projekt pracy dla zespołu menedżerskiego.

Krok III – WARSZTATY

 • Prowadzone przez zespół menedżerski, moderowane przez trenera.
 • Dotyczą zdiagnozowanego i wybranego przez zespół problemu.
 • Forma coachingu grupowego.

Krok IV – UTRWALANIE ZMIANY

 • Samodzielna praca zespołów menedżerskich.
 • Konsultacja i doradztwo trenerów.
 • Coachingi indywidualne.

Wzmacnianie kompetencji menedżerskich poprzez udział w rozgrywkach gier poszkoleniowych: POLIGON MENEDŻERSKI, W POSZUKIWANIU ŹRÓDEŁ MOCY, KLAPEX.

 

Możliwość włączenia w program gry poszkoleniowej POZYTYWNIE ZAKRĘCENI, która wzmacnia zmiany w organizacjach i przyczynia się do tworzenia nawyku stosowania nowych, wypracowanych przez zespół rozwiązań.

POPULARNE TEMATY PORUSZANE PODCZAS WARSZTATÓW

 • Partnerska komunikacja wspierająca proces współpracy.
 • Efektywne zebrania menedżerskie.
 • Jeden zespół – jeden cel.
 • Pokonywanie silosów.
 • Rozwiązywanie konfliktów i regulowanie napięć w zespole menedżerskim.
 • Budowanie synergicznych zespołów.
 • Usprawnianie polityki zarządzania projektami realizowanymi w organizacji.
 • Uzyskiwanie satysfakcji z pracy.
 • Motywowanie siebie i pracowników.

Udostępnij program znajomym

[contact-form-7 404 "Not Found"]