Symulator Biznesowy. Poznaj nową metodę uczenia się!

Symulatory

Nowe trendy uczenia się

Symulator biznesowy, czyli pójście o krok dalej.

Po grach poszkoleniowych, przyszedł czas na kolejny etap w uczeniu się i nabywaniu nowych kompetencji. Opracowaliśmy nową formę szkoleń praktycznych, które nazwaliśmy SYMULATOREM BIZNESOWYM. To pójście o krok dalej niż trenowanie jednej, wybranej umiejętności. W przypadku symulatorów zarządzania, to zanurzenie się w procesie, który występuje w firmie i samodzielne decydowanie o tym, jakich technik i narzędzi menedżerskich użyć, by być skutecznym i realizować cele. W przypadku symulatorów sprzedażowych, to tworzenie relacji z klientem i na bieżąco obserwowanie, jak moje działania wpływają na przebieg procesu sprzedaży.

Forma symulatora nawiązuje do najlepszych praktyk uczenia się dorosłych. Przede wszystkim opiera się na teorii Davida Kolba, który zauważył, że człowiek uczy się skutecznie przede wszystkim przez doświadczenie, a więc wówczas, gdy jest bezpośrednio zaangażowany w działanie. I tak jest w szkoleniu opierającym się na symulacji –  każdy, wcielając się w rolę menedżera czy sprzedawcy, podejmuje konkretne działania, trenuje narzędzia kierownicze, techniki sprzedażowe i, widząc od razu efekt ich zastosowania, może natychmiast skorygować swoje zachowanie.

A więc, zgodnie z teorią Davida Kolba, symulator biznesowy pozwala:

  • DOŚWIADCZYĆ – „wejść w buty” menedżera lub sprzedawcy i realizować stawiane przed uczestnikami symulatora cele i zadania.
  • ZAOBSERWOWAĆ efekt swoich działań – forma symulatora wymusza niejako zatrzymanie się i zrobienie „stop klatki” po każdej sekwencji działania. Obserwacji dokonuje zarówno osoba w roli kierowniczej lub sprzedażowej jak również wszystkie inne współpracujące z nią podczas symulacji.
  • WNIOSKOWAĆ – to etap wyciągania konkretnych wskazówek dla siebie, które wynikają z informacji zwrotnych od innych uczestników symulatora jak również płynących z własnych przemyśleń.
  • EKSPERYMENTOWAĆ – czyli planować zmiany w swojej codziennej pracy. Ponieważ, chcąc spodziewać się innego, lepszego efektu, trzeba dokonać zmiany w dotychczasowym działaniu.

Symulator TZ

Symulator TZZP

symulator zarządzania

Symulator TS

Śledź nas w mediach społecznościowych