Symulator Biznesowy. Nowa forma nauki!

SYMULATOR BIZNESOWY

Czyli podejście krok dalej niż standardowe szkolenia.
To nowy trend uczenia, który skutecznie realizujemy od 8 lat.

Poznaj nasze symulatory

Symulator TZ - Trening Zarządzania

.

Uczestnicy SYMULATORA wcielają się w rolę menedżerów różnych działów firmy. Realizują konkretne zadania wynikające z celów tej organizacji. Stawiają czoło sytuacjom, które zdarzają się codziennie w tysiącach firm, a wynikają z presji czasu, postaw i nastawień pracowników, własnych umiejętności liderskich, nagłych zdarzeń.

Polecamy tę formę doskonalenia kompetencji menedżerskich zarówno początkującym jak i doświadczonym liderom.

Symulator TS - Trening Sprzedaży

 

To nowoczesne narzędzie, stworzone w oparciu o obserwacje i wiedzę o treningu i uczeniu się specjalnych oddziałów wojskowych i służb ratowniczych.

Uczestnicy SYMULATORA wcielają się zamiennie w rolę sprzedawcy i klienta. Reprezentują różne firmy, które starają się poszerzyć swój rynek zbytu, zabezpieczyć usługi i sprzęt niezbędny do prowadzenia biznesu.

Symulator TZZP - Trening Zarządzania Zespołem Produkcyjnym

.

To pójście o krok dalej niż trenowanie jednej, wybranej umiejętności. To zanurzenie się w sytuacjach, które występują w firmie i samodzielne decydowanie o tym, jakich technik i narzędzi menedżerskich użyć, by być skutecznym i realizować cele.

 Opracowaliśmy nową formę praktycznych szkoleń, które nazwaliśmy SYMULATOREM BIZNESOWYM. To pójście o krok dalej niż trenowanie jednej, wybranej umiejętności. W przypadku symulatorów zarządzania, to zanurzenie się w procesie, który występuje w firmie i samodzielne decydowanie o tym, jakich technik i narzędzi menedżerskich użyć, by być skutecznym i realizować cele. W przypadku symulatorów sprzedażowych, to tworzenie relacji z klientem i na bieżąco obserwowanie, jak moje działania wpływają na przebieg procesu sprzedaży.

Forma symulatora to najlepsza praktyka uczenia się dorosłych. Przede wszystkim opiera się na teorii Davida Kolba, który zauważył, że człowiek uczy się skutecznie przede wszystkim przez doświadczenie, czyli, gdy jest bezpośrednio zaangażowany w działanie. Tak właśnie jest w szkoleniu opierającym się na symulacji –  każdy, wcielając się w rolę menedżera czy sprzedawcy, podejmuje konkretne działania, trenuje narzędzia kierownicze oraz techniki sprzedaży widząc od razu efekt ich zastosowania, może natychmiast skorygować swoje zachowanie.

Zgodnie z teorią Davida Kolba…

Symulator biznesowy pozwala na:

Doświadczenie
„wejść w buty” menedżera lub sprzedawcy i realizować stawiane przed uczestnikami symulatora cele i zadania.

Obserwowanie
Forma symulatora wymusza zatrzymanie się i zrobienie „stop klatki”.
Obserwacji dokonuje zarówno osoba w roli kierownika lub sprzedawcy jak również wszystkie inne współpracujące osoby podczas symulacji.

Wnioskowanie
Wyciąganie konkretnych wskazówek dla siebie wynikających z informacji zwrotnych od innych uczestników symulatora jak również płynących z własnych przemyśleń.

Eksperymentowanie
Planowanie zmiany w swojej codziennej pracy. Chcąc spodziewać się innego, lepszego efektu, trzeba dokonać zmiany w dotychczasowym działaniu.

New Players logo

Skontaktuj się z nami!

E: biuro@newplayers.pl

M: +48 668 042 744