Symulator Biznesowy. Nowa forma nauki!

Symulator biznesowy, czyli podejście krok dalej

Nowe trendy uczenia się

Symulator TZ

Symulator TZZP

symulator zarządzania

Symulator TS

 Opracowaliśmy nową formę praktycznych szkoleń, które nazwaliśmy SYMULATOREM BIZNESOWYM. To pójście o krok dalej niż trenowanie jednej, wybranej umiejętności. W przypadku symulatorów zarządzania, to zanurzenie się w procesie, który występuje w firmie i samodzielne decydowanie o tym, jakich technik i narzędzi menedżerskich użyć, by być skutecznym i realizować cele. W przypadku symulatorów sprzedażowych, to tworzenie relacji z klientem i na bieżąco obserwowanie, jak moje działania wpływają na przebieg procesu sprzedaży.

Forma symulatora to najlepsza praktyka uczenia się dorosłych. Przede wszystkim opiera się na teorii Davida Kolba, który zauważył, że człowiek uczy się skutecznie przede wszystkim przez doświadczenie, czyli, gdy jest bezpośrednio zaangażowany w działanie. Tak właśnie jest w szkoleniu opierającym się na symulacji –  każdy, wcielając się w rolę menedżera czy sprzedawcy, podejmuje konkretne działania, trenuje narzędzia kierownicze oraz techniki sprzedaży widząc od razu efekt ich zastosowania, może natychmiast skorygować swoje zachowanie.

Zgodnie z teorią Davida Kolba

Symulator biznesowy pozwala na:

Doświadczenie
„wejść w buty” menedżera lub sprzedawcy i realizować stawiane przed uczestnikami symulatora cele i zadania.

 

Obserwowanie
Forma symulatora wymusza zatrzymanie się i zrobienie „stop klatki”.
Obserwacji dokonuje zarówno osoba w roli kierownika lub sprzedawcy jak również wszystkie inne współpracujące osoby podczas symulacji.

 

Wnioskowanie
Wyciąganie konkretnych wskazówek dla siebie wynikających z informacji zwrotnych od innych uczestników symulatora jak również płynących z własnych przemyśleń.

 

Eksperymentowanie
Planowanie zmiany w swojej codziennej pracy. Chcąc spodziewać się innego, lepszego efektu, trzeba dokonać zmiany w dotychczasowym działaniu.