Symulator Zarządzania

Szkolenia menedżerskie

Symulator Zarządzania

SYMULATOR TZ Trening Zarządzania

TZ przeznaczony jest dla menedżerów wszystkich branż, którzy na co dzień zarządzają pracownikami. Polecamy tę formę doskonalenia kompetencji menedżerskich zarówno początkującym liderom, by sprawdzili się w roli osoby zarządzającej i otrzymali informację na temat swojego potencjału i kierunków rozwoju. Rekomendujemy ją również kierownikom bardziej doświadczonym, by doskonalili swoje kompetencje i sprawdzali się nie tylko w sytuacjach standardowych, lecz również kryzysowych.  SYMULATOR ZARZĄDZANIA jest dla wszystkich, którzy cenią praktyczną formę uczenia się opartą na doświadczeniu.

Jaki jest cel symulatora zarządzania?

Uczestnicy SYMULATORA ZARZĄDZANIA wcielają się w rolę menedżerów różnych działów firmy. Realizują konkretne zadania wynikające z celów tej organizacji. Stawiają czoło sytuacjom, które zdarzają się codziennie w tysiącach firm, a wynikają z presji czasu, postaw i nastawień pracowników, własnych umiejętności liderskich, nagłych zdarzeń.

Jak w obliczu tego zbudować i utrzymać autorytet menedżera? Jakie podejmować decyzje, aby osiągać zamierzone wyniki? Co zrobić, by w ferworze zadań nie zapominać o rozwijaniu kompetencji pracowników, które są im niezbędne do efektywnego wykonywania zadań? I wreszcie – jak utrzymać dobrą atmosferę i wysoką motywację w całym zespole?

Uczestnicy SYMULATORA ZARZĄDZANIA znajdują odpowiedzi na te pytania dzięki temu, że mogą zmierzyć się z realnymi sytuacjami dotyczącymi zarządzania, a następnie wyciągnąć z nich wnioski. Efektywność uczenia wzrasta dzięki informacjom zwrotnym od innych uczestników symulacji. Pozwala to na podjęcie indywidualnych decyzji, co pozostawić, a co zmienić we własnym sposobie zarządzania.

Pobierz broszurę z naszymi Symulatorami

Wszystkie informacje w jednym pliku PDF

Forma SYMULATORA nawiązuje do najlepszych praktyk uczenia się dorosłych. Przede wszystkim opiera się na teorii Davida Kolba, który zauważył, że człowiek uczy się skutecznie przede wszystkim przez doświadczenie, a więc wówczas, gdy jest bezpośrednio zaangażowany w działanie. SYMULATOR TZ pozwala:

  • DOŚWIADCZYĆ – „wejść w buty” menedżera i realizować stawiane przed nim cele i zadania;
  • ZAOBSERWOWAĆ efekt swoich działań – forma SYMULATORA ZARZĄDZANIA wymusza zatrzymanie się i zrobienie „stop klatki” po każdej sekwencji działania. Obserwacji dokonuje zarówno osoba w roli kierowniczej jak również wszystkie inne, współpracujące z nią podczas symulacji;
  • WNIOSKOWAĆ – to etap wyciągania konkretnych wskazówek dla siebie, które wynikają z informacji zwrotnych od innych uczestników symulatora, jak również płynących z własnych przemyśleń;
  • EKSPERYMENTOWAĆ – czyli planować zmiany w swojej codziennej pracy. Niezbędnym jest bowiem to, by, spodziewając się innego, lepszego efektu, dokonać zmiany w dotychczasowym działaniu.

Zapraszamy menedżerów do udziału w SYMULATORZE ZARZĄDZANIA. Poznajcie nowe rozwiązania w doskonaleniu się w roli menedżera! Zainspirujcie się doświadczeniem innych! Pomocna w tym będzie przyjazna atmosfera i życzliwe zaangażowanie innych uczestników!

Podziel się naszymi Symulatorami na Facebooku i LinkedIn!