Szkolenie Prowadzenie efektywnych zebrań

Szkolenia efektywne zebrania

Prowadzenie efektywnych zebrań

Przygotowując się do prowadzenia efektywnych zebrań, warto pamiętać, że zebrania są jedną z form komunikacji w firmie i zawsze powinien to być proces dwukierunkowy. Zebrania mogą być błogosławieństwem, ale często bywają przekleństwem: przeznaczamy na nie mnóstwo czasu, a często nie osiągamy żadnych korzyści. Potrzebujemy zatem zebrań efektywnych, prowadzonych profesjonalnie. Być może niezbyt częstych i długich, ale kończących się konkretnymi korzyściami.

Dla osoby prowadzącej, efektywne zebranie zaczyna się na długo przed nim. Dobre przygotowanie i zaplanowanie zebrania znacząco wypływa na jego efektywność. Na jakie pytania powinien odpowiedzieć sobie prowadzący chcąc zwiększyć efektywność zebrania?

Czy zebranie jest w ogóle potrzebne?

Co jest celem zebrania? Po co się spotykamy?

Jaki to będzie rodzaj spotkania (np. informacyjne, kreatywne, problemowe itp.)?

Kogo na nie zaprosić?

W jakim terminie i ile czasu na nie przeznaczyć?

Gdzie odbędzie się zebranie?

W jaki sposób przygotować uczestników jeszcze przed zebraniem?

Co będzie omawiane i w jakiej kolejności?

 

Uczestnicy szkolenia „Efektywne zebrania” nauczą się kierować kilkoma zasadami:

  • Wyraźnie określić strukturę zebrania (np. wprowadzenie, prezentacja, dyskusja, wnioski) i pilnować jej realizacji
  • Mówić w sposób interesujący, zrozumiały i wiarygodny
  • Zwracać uwagę na zaangażowanie uczestników: aktywizować lub stabilizować energię w grupie
  • Kontrolować czas wypowiedzi (trzymać się tematu) oraz czas trwanie zebrania (zaczynać i kończyć punktualnie)
  • Dzielić się zadaniami i odpowiedzialnością z uczestnikami zebrania

Szkolenia „Efektywne zebrania” prowadzą trenerzy New Players z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania.

Udostępnij znajomym