fbpx

Szkolenia dla pracowników

Firma szkoleniowa New Players przedstawia szkolenia biznesowe

Szkolenia dla trenerów

Profesjonalnie szkolimy trenerów

Ponad 20 – letnie doświadczenie trenerskie konsultantów New Players Poland przede wszystkim umożliwia realizację różnorodnych tematów szkoleń biznesowych.

Wszystkie proponowane szkolenia biznesowe (tematy) zostały z powodzeniem przeprowadzone i wysoko ocenione w ramach projektów rozwojowych.

 1. Inteligencja emocjonalna.

 2. Systemy ocen pracowniczych.

 3. Train the trainers.

 4. Organizacja szkoleń.

 5. Radzenie sobie ze stresem.

 6. Autoprezentacja.

 7. Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

 8. Typy temperamentu w pracy.

 • komunikowanie w zarządzaniu procesem grupowym
 • wywieranie wpływu
 • innowacyjne myślenie
 • współpraca w zespole
 • uczenie się procesów biznesowych

Istotą treningu jest poznanie siebie i budowanie obszaru samoświadomości. Rozpoznanie i nazwanie swojego systemu wartości, osobistych przekonań i nastawień. Uświadomienie sobie swoich głównych styli myślenia, działania, odczuwania i komunikowania. Osoby prowadzące treningi, udzielają na bieżąco informacji zwrotnych, sugerujących kierunki pracy własnej uczestnika.

Naszą ofertę adresujemy zarówno do osób pracujących w tym zawodzie jako freelancerzy, trenerów wewnętrznych czy prowadzący szkolenia we własnych firmach, jak i do menedżerów zarządzających zespołami.