Szkolenia z komunikacji i współpracy

Firma szkoleniowa New Players przedstawia szkolenia biznesowe

Szkolenia z komunikacji i współpracy

Realizowane tematy szkoleń biznesowych

Ponad 20 – letnie doświadczenie trenerskie konsultantów New Players Poland przede wszystkim umożliwia realizację różnorodnych tematów szkoleń biznesowych.

Wszystkie proponowane szkolenia biznesowe (tematy) zostały z powodzeniem przeprowadzone i wysoko ocenione w ramach projektów rozwojowych.

Stacjonarnie

Online

 1. Szkolenie z komunikacji w zespole – poziom podstawowy.


 2. Szkolenie z komunikacji w zespole – poziom zaawansowany.


 3. Trudne rozmowy z pracownikami.


 4. Przepływ informacji w firmie.


 5. Techniki erystyczne „Jak wygrać każdą dyskusję”.


 6. 8 kroków do udanej komunikacji interpersonalnej „Prosto z Mostu”.

 7. Reaguję – rozmawiam i uzgadniam. Budowanie autorytetu poprzez partnerską komunikację.


 8. Wspieram i rozwijam zespół oraz współpracę pomiędzy działami.


 9. Reaguję – prowadzę trudne rozmowy i rozwiązuję konfliktowe sytuacje.


 10. Warsztaty facylitacyjne.


 11. Feedback – informacja zwrotna.

 12. Zarządzanie czasem swoim i zespołu.


 13. Ile schodów dzieli mnie od zniecierpliwienia do złości – czyli jak sobie radzić z emocjami swoimi i innych?


 14. Skuteczna komunikacja z wykorzystaniem zasad analizy transakcyjnej.


 15. Komunikacja interpersonalna. Jak skutecznie komunikować się z innymi ludźmi? Czym jest aktywne słuchanie?


 16. Komunikacja podczas wydarzeń publicznych.


 17. Techniki erystyczne w publicznych sporach.


 18. Komunikacja interpersonalna oparta na modelu kwadratu von Thuna.


 19. Team Building i integracja.

 • zespołów współpracujących ze sobą na co dzień w ramach działu.
 • zespołów pracujących projektowo.
 • specjalistów, liderów, brygadzistów, kierowników, dyrektorów i prezesów.
 • działów obsługi klientów.

Umiejętności związane z komunikowaniem się i współpracą stanowią fundament kompetencji pracowniczych i menedżerskich. To ABC wiedzy i umiejętności pozwalających na efektywną i satysfakcjonującą pracę, niezbędne na każdym stanowisku i niezależnie od stażu pracy. Dodatkowo zespoły Państwa pracowników uczestniczące w szkoleniu mają okazję poznać się, zintegrować i utrwalić przyjazne relacje. Na szkoleniach wykorzystujemy grę „Pozytywnie Zakręceni”, która uczy udzielania i przyjmowania pozytywnych informacji zwrotnych i znacząco wpływa na wzrost zadowolenia i motywuje do współpracy. Po szkoleniu zespół może zabrać grę do firmy i nadal prowadzić rozgrywki.

 • Poza grą „Pozytywnie Zakręceni” w trakcie szkoleń z komunikacji i współpracy wykorzystujemy inną autorską grę „Prosto z Mostu”, która uczy i utrwala asertywne reakcje w różnych sytuacjach.
 • Szczególną odmianą szkoleń skutecznie zmieniającą nawyki w komunikacji i współpracy są Symulatory zarządzania
 • Elementem skutecznie wspierającym motywację pracowników do zmiany swoich zachowań jest Analiza Indywidualna Extended DISC, która wskazuje tendencje w zachowaniach i ich konsekwencje.

Komunikacja jest narzędziem, bez którego ciężko byłoby nam w jakikolwiek sposób funkcjonować. Niezależnie od stanowiska, nasza praca zawsze będzie powiązana z innymi osobami, czy to klientami, czy innymi pracownikami. Co za tym idzie, komunikacja oraz współpraca stają się niezwykle ważnymi kompetencjami. Poprawna interpretacja komunikatów innych osób oraz umiejętność przedstawiania swoich oczekiwań innym są absolutnie kluczowe do sprawnego działania w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Głównym celem szkolenia z komunikacji i współpracy jest przekazanie uczestnikom wiedzy i narzędzi, które uczynią te czynności łatwiejszymi. Uczestnicy naszych warsztatów otrzymują wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji, dzięki którym łatwiej mogą tworzyć i podtrzymywać relacje oraz komunikować się ze swoim otoczeniem.

Bądź na bieżąco z nami!