Szkolenia menedżerskie w pigułce

Szkolenia menedżerskie

Szkolenia menedżerskie w pigułce

Skoncentruj się na technice i umiejętności, których najbardziej potrzebujesz w pracy

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PROGRAM SZKOLENIA MENEDŻERSKIE W PIGUŁCE?

 • osób, które wcześniej uczestniczyły w cyklach szkoleń menedżerskich, ale nie korzystają ze zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.
 • pracowników, którym trudno jest odejść od swoich stanowisk pracy na kolejne standardowe szkolenie.
 • liderów, którym zależy na trenowaniu wybranego narzędzia menedżerskiego i czują, że same szkolenia menedżerskie to za mało.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU SZKOLENIA MENEDŻERSKIE W PIGUŁCE:

 • Zarządzanie na wszystkich szczeblach kierowania wymaga konkretnych umiejętności a przede wszystkim: delegowania, egzekwowania, motywowania, udzielania informacji zwrotnej.
 • Szkolenia menedżerskie w pigułce są skoncentrowane na utrwalaniu konkretnych technik, potrzebnych w codziennej pracy.
 • Wprowadzane podczas 3,5-godzinnych Szkoleń w Pigułce wybrane narzędzia menedżerskie są trenowane pomiędzy kolejnymi szkoleniami w miejscu pracy. Często przy wykorzystaniu Gier Poszkoleniowychw formie 20-minutowych rozgrywek. W ten sposób zarówno wiedza zdobyta na sali szkoleniowej, jak i umiejętności trenowane podczas rozgrywek, łatwiej zostają wdrożone do codzienności zawodowej uczestników.
 • Gry Poszkoleniowe doskonale uzupełniają szkolenia menedżerskie. Są to np.KLAPEXW POSZUKIWANIU ŹRÓDEŁ MOCYPOLIGON MENEDŻERSKIPROSTO Z MOSTU. Ich celem  jest trenowanie poznanych wcześniej technik oraz narzędzi menedżerskich. Przede wszystkim jednak -utrwalanie nawyku stosowania ich w praktyce. Szczegółowy opis gier znajduje się na stronie newplayers.pl
CZAS TRWANIA PROGRAMU SZKOLENIA W PIGUŁCE:

od kilku miesięcy do roku
Program Szkolenia w pigułce

ORGANIZACJA PROGRAMU SZKOLENIA W PIGUŁCE:

 • Szkolenia menedżerskie w pigułce to przede wszystkim propozycja rozłożenia procesu uczenia się pomiędzy salę szkoleniową i miejsce pracy.
 • Uczestnicy po każdym szkoleniu trwającym 3,5 godziny rozgrywają kolejne rundy wybranej gry. Dzięki temu trenują poznane techniki według ustalonego harmonogramu.
 • Uczenie się bazuje na zasobach pracowników. W związku z tym wyzwala pozytywną energię i niewątpliwie wzmacnia posiadane kompetencje oraz kształtuje i utrwala pozytywne nawyki.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT REALIZACJI PROGRAMU SZKOLENIA W PIGUŁCE:

Krok I – Warsztat wprowadzający dla przełożonych

 • Przekazanie informacji na temat celów, metodologii i organizacji projektu rozwojowego dla pracowników.
 • Wyjaśnienie zasad wybranej Gry Poszkoleniowej oraz roli Mistrza Gry, którą będą realizować przełożeni podczas rozgrywek.
 • Wspólne wypracowanie sposobu zaangażowania trenerów i uczestników projektu na każdym z jego etapów.

Krok II – Szkolenie w pigułce, np: Delegowanie zadań (3,5 h)*

 • Trenowanie techniki zlecania zadań 5W2H.
 • Ćwiczenie różnych stylów zlecania zadań (dostosowanych do etapu rozwoju pracownika).

Krok III – Rozgrywka w oparciu o Grę Poszkoleniową (czas na jedną rozgrywkę – od kilku tygodni do 2 miesięcy). Ten etap odbywa się bez udziału trenerów zewnętrznych

 • Mistrz Gry spotyka się z Graczami na krótkich rozgrywkach (15–20 min) wg ustalonego harmonogramu.
 • Rozgrywka polega na analizie trudnej sytuacji dotyczącej zarządzania zespołem pracowników w oparciu o poznane podczas szkolenia narzędzie menedżerskie.
 • Mistrz Gry przyznaje punkty Graczom i zapisuje ich wyniki.

Krok IV – Warsztat dla przełożonych – monitoring rozgrywek

 • Podsumowanie wyników po pierwszym etapie.
 • Wymiana doświadczeń po pierwszej rozgrywce i podzielenie się dobrymi praktykami.

Kolejne kroki uzależnione są od liczby przeprowadzonych Szkoleń w Pigułce oraz następu- jących bezpośrednio po nich kolejnych rozgrywkach Gier Poszkoleniowych. Szkolenia w Pigułce mogą dotyczyć innych, wybranych narzędzi kierowniczych: egzekwowania, instruktażu, przekazywania „niepopularnej informacji”, rozmowy dyscyplinującej itd.

Po zakończeniu projektu przełożeni będą wiedzieli, w jaki sposób prowadzić kolejne rozgrywki z wykorzystaniem poznanej gry. Mogą, niezależnie od firmy zewnętrznej, realizować projekt z innymi zespołami, nowymi pracownikami, bądź kontynuować pracę z tym samym zespołem, ale w oparciu o inne sytuacje.

KORZYŚCI Z PROGRAMU SZKOLENIA W PIGUŁCE:

Dzięki tej formie uczenia się, która zakłada wspólne spotkania, wzrasta współpraca pomiędzy przełożonymi i pracownikami. W wyniku trenowania, zwiększa się znajomość poznawanych narzędzi i w konsekwencji tworzy się nawyk ich stosowania na co dzień w pracy.

* Warto zadbać o to, aby pierwsze spotkanie w ramach: Szkolenia Menedżerskie w Pigułce, trwało dłużej niż standardowe 3,5 godziny, aby uczestnicy programu poznali cele programu, zasady współpracy oraz mogli określić swoje oczekiwania.

Udostępnij program znajomym