Szkolenia z wykorzystaniem gier

Stwórz swoje szkolenie z grą

Jak stworzyć swoje własne szkolenie z grą?

  1. Wybierz obszar, w którym chcesz rozwijać swoich pracowników
  2. Wybierz Grę Poszkoleniową: Poligon Menedżerski, Prosto z mostu, Klapex, Niezwykła Transakcja, Pozytywnie zakręceni, W poszukiwaniu źródeł mocy
  3. Jeden z naszych trenerów napiszę program specjalnie dla Ciebie!

Jako wieloletni praktycy realizujący warsztaty rozwojowe dla firm, doskonale wiemy, że warsztat pod tym samym tytułem zupełnie inaczej przebiega dla grupy pracowników jednej firmy i drugiej, a nawet dla osób pracujących w jednym dziale i w drugim w tej samej firmie. Kluczem skuteczności szkolenia jest bowiem dostosowanie go do specyfiki pracy potencjalnych uczestników. Dlatego namawiamy naszych klientów do projektowania wspólnie z nami szkoleń „szytych na miarę” potrzeb i oczekiwać docelowej grupy. Dzięki temu jesteśmy w stanie razem zaprojektować działanie rozwojowe, które w najbardziej skuteczny sposób przekłuje się oczekiwana zmianę w firmie. Zmianę na poziomie zachowań czy postaw pracowników.

To przecież właśnie klient najlepiej wie, na czym mu zależy. To klient ma świadomość tego, jakie narzędzie rozwojowe jest najbardziej dopasowane do realiów organizacji. Wreszcie, to klient ma świadomość tego, w jakim stopniu on sam może wspierać działania rozwojowe realizowane przez firmę szkoleniową.

Skontaktuj się z naszym Doradcą
  1. Zapytamy was, na czym wam zależy, jakie cele chcielibyście założyć, jakie rezultaty osiągnąć.
  2. Wspólnie określimy scenariusz planowanych działań.
  3. Zaproponujemy w ramach tych działań jedną z naszych gier poszkoleniowych, której celem będzie ugruntowanie umiejętności nabytych podczas warsztatów.

A wszystko to, w ramach standardowego szkolenia!

Przykładowe szkolenia z wykorzystaniem gier

Jakie zastosowanie mają Gry Biznesowe w organizacjach?

Jak gry symulacyjne pomagają w szkoleniach?

Jak wykorzystać metodę grywalizacji w rekrutacji pracowników? Nowe pomysły na rekturację

Case study: Jakie korzyści ma HR z Gry Poszkoleniowej Klapex

Gry szkoleniowe –jak mogą pomóc w zarządzaniu firmą?

Integracja i teambuilding w formie gry – udana integracja pogłębiająca wiedzę.

Szkolenie w formie gier – kiedy warto skorzystać?