Ostatnio jeden z Klientów zaprosił mnie do pracy nad tematem różnic pokoleniowych w organizacjach. Klient ten nie zamierzał oprzeć się jedynie na teorii dotyczącej tego modnego ostatnio tematu, ale postanowił pracować nad rzeczywistymi danymi dotyczącymi ewentualnych różnic w priorytetach oraz stylu pracy osób na co dzień pracujących w firmie.