Wzrost jakości szkoleń poprzez ocenę ich efektywności

Szkolenia dla pracowników

Inwestycja w szkolenia pracowników może być bardzo korzystna i znacznie zwiększyć wartość firmy na rynku. Stoją za tym statystyki – wedle badań ASTD (American Society for Training and Development), organizacje korzystające z programów szkoleń pracowniczych uzyskują o 218 % większe dochody, niż firmy, które z nich nie korzystają. Wiedzą o tym przedsiębiorcy z Polski – z raportu “Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw” wynika, że w 2010 roku 43,3% firm w Polsce aktywnie podnosiło kwalifikacje swoich pracowników.

Wzrost liczby przedsiębiorstw, które aktywnie wysyłają swoich pracowników na szkolenia, poprowadził za sobą pojawienie się wielu firm, które zajmują się ich przeprowadzaniem. Tym samym pojawiła się kwestia tego, jak porównać jakość poszczególnych szkoleń i zmierzyć ich wpływ na kwalifikacje pracowników? Warta uwagi jest metoda zaproponowana przez profesora Donalda Kirkpatricka. Oto sposób na zmierzenie efektywności szkolenia, który pozwoli na ocenienie jego skuteczności oraz jakości. 

Odpowiednie przygotowanie do szkolenia

To od jakości szkolenia zależy, czy uzyskamy zwrot poniesionych kosztów. Ważne, aby już na etapie przygotowywania szkolenia zadbać o zbadanie potrzeb pracowników i dostosowanie kursu do ich wymagań i aktualnej wiedzy. Osoby, które odbędą szkolenie, nie uzyskując żadnych nowych wiadomości, będą miały poczucie zmarnowanego czasu i energii. Z drugiej strony, jeśli kurs będzie zbyt zaawansowany i niedostosowany do aktualnego poziomu wiedzy pracownika, również nie przyniesie korzyści. Odpowiednio przeprowadzone rozeznanie wśród zatrudnionych osób pozwoli dostosować szkolenie do ich oczekiwań.

W jaki sposób ocenić efektywność szkolenia?

Ocena odbytego szkolenia to element, który jest czasami pomijany. Firmy skupiają się na jego przygotowaniu i przeprowadzeniu, jednak skutki nie są odpowiednio analizowane. Jest to błąd, gdyż to właśnie w tym miejscu można dowiedzieć się, czy dany kurs spełnił swoją rolę i przyniósł realne korzyści. Posłużyć do tego może tzw. model Kirkpatricka, który stosuje się do mierzenia efektywności szkoleń na różnych poziomach i z użyciem różnych metod.

szkolenia kadrowe

Model Kirkpatricka

Model ten został stworzony przez Donalda Kirkpatricka, profesora Uniwersytetu Wisconsin, już w 1959 roku. Przez lata był modernizowany i dostosowywany do aktualnie panujących trendów. Obecnie jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod służących do oceny efektywności szkoleń. Składa się on z czterech poziomów:

Pierwszy poziom to reakcja pracowników na szkolenie. Pozwala on ocenić zadowolenie uczestników, zmierzyć ich zainteresowanie, odczucia i opinie dotyczące szkolenie. Dzięki niemu, możliwa jest diagnoza błędów i niedociągnięć organizacyjnych. Tego typu badanie przeprowadzane jest najczęściej w formie ankiety z pytaniami otwartymi.

Drugi poziom to badanie nowych umiejętności pracowników. Robi się to poprzez przeprowadzanie testów kompetencyjnych zarówno przed, jak i po szkoleniu. W ten sposób można sprawdzić jaką wiedzę teoretyczną uzyskali pracownicy i jakie umiejętności zostały przez nich rozwinięte.

Trzecim poziomem jest obserwowanie pozytywnych zmian w zachowaniu uczestników szkolenia. Na tym etapie bada się wykorzystanie nowej wiedzy w praktyce, poprzez ocenę takich elementów jak jakość pracy, wzrost jej wydajności czy lepsze wykorzystanie czasu. 

Ostatni poziom to efektywność szkolenia. To najważniejsze kryterium, które umożliwia ocenę skuteczności kursu. Efekty mogą być mierzone poprzez zaobserwowanie takich skutków, jak zmniejszenie liczby skarg, wzrost sprzedaży czy skrócenie średniego czasu obsługi klienta. To właśnie tutaj określa się bilans zysków i strat związanych z szkoleniem.

Przeprowadzenie kompleksowej analizy efektywności szkolenia pozwala na określenie jego jakości i skuteczności. Dzięki temu przedsiębiorstwo posiada mnóstwo danych, które może wykorzystać w przyszłości do trafniejszego doboru kursów, a tym samym zwiększenia zwrotu poniesionych kosztów.

Sprawdź naszą ofertę, by znaleźć szkolenie biznesowe, które Cię zainteresuje. Realizujemy je także w wersji online.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź naszą stronę na Linkedin!