Akademia coachingu dla liderów produkcji

Szkolenia dla pracowników produkcji

Akademia coachingu dla liderów produkcji

Ucz się w firmie KLAPEX, wykorzystuj efekty treningu w swojej organizacji

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST AKADEMIA COACHINGU?

 • Jest to rodzaj szkolenia dla liderów produkcji, chcących rozwijać u swoich pracowników kompetencje zarządzania, poprzez rozmowę coachingową.
 • Dla firm wdrażających coachingowy styl zarządzania.
 • Dla bezpośrednich podwładnych liderów produkcji, którzy w tym programie uczą się, jak zarządzać zespołami pracowników produkcyjnych.

ZAŁOŻENIA AKADEMII COACHINGU:

 • Zarządzanie na wszystkich szczeblach kierowania wymaga umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych, motywujących podwładnych do zaangażowania i samodzielności w codziennej pracy.
 • Jednak prowadzenie takich rozmów wymaga od przełożonych zaplanowania na nie czasu i uświadomienia korzyści, wiążących się z coachingowym stylem zarządzania.
 • Z tego powodu AKADEMIA COACHINGUkształtuje i wzmacnia nawyki odbywania rozmów w miejscu pracy, uczy jak je prowadzić oraz w jaki sposób wykorzystywać ich efekty.
 • Krótkie lekcje w Akademii oparte są na grze KLAPEX. Sytuacje z gry stanowią pretekst do prowadzenia rozmów coachingowych. Dzięki temu uczestnicy Akademii Coachingu trenują umiejętności komunikacyjne oraz tworzą nawyk prowadzenia rozmów rozwojowych w miejscu pracy.
 • Niewątpliwie to bardzo efektywna wersja szkolenia dla firm produkcyjnych.
 • Można praktycznie łączyć ją z innymi programami szkolenia New Players Poland dla liderów produkcji.

KLAPEX to firma produkcyjna, w której produkuje się klapki różnego asortymentu. Pracuje w niej około stu osób, tworząc dział produkcji i działy wspierające. Jak w każdej firmie, są dni, gdy wszystko „idzie jak z płatka” i takie, gdzie trzeba „gasić pożary”. Dlatego każda karta w grze to trudna sytuacja, przed którą stoi lider produkcji. Jego zadaniem jest wybranie najlepszego narzędzia kierowniczego, służącego załagodzeniu konfliktu. Warte zaznaczenia jest to, że rozwiązanie ma nie dopuścić do pojawienia się takiej samej sytuacji w przyszłości. W zależności od dokonanego wyboru, gracze uzyskują odpowiednią liczbę punktów.

CZAS TRWANIA AKADEMII COACHINGU:

Od kilku tygodni do kilku miesięcy
Gra menedżerska - Klapex

Krok I – rozpoczęcie AKADEMII COACHINGU

 • Przygotowanie merytoryczne do prowadzenie rozmów coachingowych (czym jest rozmowa coachingowa, do czego jest ona potrzebna liderowi produkcji, struktura rozmowy GROW i pytania – niezbędne narzędzia coacha).
  • Wariant dla zaawansowanych – 7 godzin.
  • Wariant dla początkujących – 14 godzin.

Krok II – warsztat wprowadzający rozgrywki (5 godzin)

 • Przygotowanie organizacyjne do prowadzenia krótkich lekcji coachingu (omówienie zasad gry KLAPEX, przydzielenie ról: Graczy, Mistrza Gry, Moderatorów, stworzenie harmonogramu rozgrywek, zaplanowanie sposobu monitorowania gry).

Krok III – AKADEMIA COACHINGU – przebieg (od kilku tygodni do kilku miesięcy, bez udziału trenerów zewnętrznych)

 • Mistrz Gry spotyka się z Graczami na krótkich lekcjach (15–20 minut) wg ustalonego harmonogramu.
 • Czas trwania Akademii uzależniony jest od częstotliwości spotkań i ilości wykorzystanych sytuacji (rund) gry KLAPEX (maksymalnie 14 sytuacji).
 • Mistrz Gry prowadzi punktację rozgrywek, może również organizować spotkania podsumowujące poszczególne rundy gry.

Krok IV – AKADEMIA COACHINGU – warsztat podsumowujący (3 godziny)

 • Podsumowanie wyników, przyznanie tytułów i nagród dla zwycięzców.
 • Analiza wyników i postępów w rozgrywkach.
 • Zaplanowanie kolejnych działań rozwojowych dla pracowników.

Reasumując, po zakończeniu AKADEMII COACHINGU jej uczestnicy wiedzą, w jaki sposób prowadzić kolejne edycje z wykorzystaniem gry KLAPEX. W związku z tym mogą niezależnie od firmy zewnętrznej realizować projekt z innymi zespołami, nowymi pracownikami bądź kontynuować pracę z tym samym zespołem, ale w oparciu o inne sytuacje. I tym samym – cały czas doskonalić warsztat prowadzenia rozmów coachingowych.

Udostępnij program znajomym