Coaching Indywidualny

Kiedy warto pomyśleć o coachingu?

Jeżeli pewnego dnia uświadamiasz sobie, że przestałeś kierować w pełni swoim życiem i odkrywasz, że coraz częściej kieruje nim lęk, obawa, złość, ambicja, chęć udowodnienia czegoś… to coaching może być dobrym rozwiązaniem na powrót do SIEBIE.

Jeżeli zauważasz spadek zaangażowania i brak motywacji w pracy i w życiu, coraz trudniej jest ci wykonywać codzienne zadania i obowiązki, pełnić role… to coaching może spowodować, że znowu nabierzesz wiatru w żagle i odnajdziesz swój cel.

Coaching

Czym jest coaching ?

Coaching jest sposobem na zapewnienie wsparcia i wskazówek osobom przechodzącym przez proces zmian w swoim życiu, po to, aby osiągnęły spełnienie i większą efektywność. W życiu bywa tak, że inni oceniają nasze zachowania, decyzje, wybory i mówią nam co mamy robić i jak żyć. W coachingu jest inaczej. Tutaj cochee z pomocą coacha dociera do wewnętrznego źródła kreatywnych pomysłów na SIEBIE, aby maksymalizować potencjał, który posiada.

W partnerskiej relacji jaką jest coaching, coachee ma okazję dopasować swój świat wewnętrzny i świat zewnętrzny, budować zdolności, poszerzać możliwości i osiągać większe spełnienie i sukces, pozostając na dobrej drodze do realizacji swoich celów.

Coaching zapewnia bodźce do nieustannej refleksji i uczenia się oraz wprowadzania tej nowej wiedzy bezpośrednio do działania.

Coaching nie jest mentoringiem, konsultacją, szkoleniem psychoterapią ani poradnictwem.

Coaching zamiast analizować przeszłość, koncentruje się na przyszłości, pobudza do głębszego zaangażowania w teraźniejszość i bardziej pożądaną przyszłość. Coaching służy poszerzaniu świadomości i projektowania działań, które poprowadzą ludzi w kierunku spełnienia życiowego celu i marzeń. Chociaż coaching nie jest terapią, może prowadzić do głębokich transformacji.

Jaka jest rola coachee i coacha?

Jako coachowie potrafimy słuchać, obserwować i zadawać wzmacniające pytania. Odzwierciedlamy to, co widzimy i słyszymy, aby pomóc ludziom wyjaśnić ich uczucia i wartości, prowadząc do zrozumienia i działania. Dostosowujemy nasze podejście do wyzwań przed którymi stoją ludzie, do doświadczeń i wiedzy które posiadają, do norm kulturowych i wartości organizacji lub społeczności w jakich funkcjonują. Ufamy, że nasi partnerzy – coachee, są zaradni i mają wewnętrzną mądrość, aby pokonywać przeszkody i tworzyć przekonujące strategie i plany działania. Naszym zadaniem jest udzielanie wsparcia, aby wzmocnili umiejętności, zasoby i kreatywność, które już posiadają.

Przebieg coachingu

  1. Abyś mógł upewnić się, że coach odpowiada twoim potrzebom, i że będziesz czuł się swobodnie w pracy z nim, zapraszamy na spotkania (online lub stacjonarne) z przynajmniej dwoma coachami w ramach tzw. sesji „0” lub „chemicznej”. Poznając osobę i jej warsztat pracy będziesz mógł podjąć decyzję z kim chcesz pracować.
  2. W coachingu cenne dla coacha są wszelkie informacje na twój temat, które pozwolą poznać jaki jesteś i jak funkcjonujesz. Mile widziane są wyniki 360 lub 180 stopni, analizy zachowań np. Extended DISC, wyniki ankiet pracowniczych itp.
  3. Kolejnym krokiem jest spotkanie trójstronne z twoim przełożonym (opcjonalnie). W jego trakcie rozmawiamy o potrzebie zmian, wyznaczamy kierunki i cele coachingu, które zaakceptują wszystkie strony. To ważne, żeby zapewnić ci wsparcie w rozwoju w miejscu pracy.
  4. Podsumowaniem przygotowań do coachingu jest kontrakt, który otrzymasz od coacha. Zawiera on cele, wynegocjowane wspólnie reguły spotkań i ustalenia organizacyjne takie jak np. miejsce i częstotliwość sesji, ich długość i liczba, warunki przekładania spotkań itp. Transparentność pracy coacha pomaga uczynić decyzje świadomymi i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim stronom kontraktu.
  5. Pomiędzy spotkaniami możesz realizować zadania, które wynikają z poszczególnych sesji i są skoncentrowane na realizacji celu coachingu.
  6. Na zakończenie procesu coachingowego może odbyć się podsumowujące spotkanie trójstronne z twoim przełożonym. W jego trakcie odwołujemy się do osiągniętych celów i efektów coachingu.
Coaching krok po kroku

Masz pytania? Pisz śmiało 😉

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

    ** To pole jest wymagane