Poligon menedżerski

Masz wiedzę na temat zarządzania?
Teraz czas na wykorzystanie jej w praktyce!
Wybierz 8 z 33 kart, którymi warto zagrać, by wygrać!

DLA KOGO JEST POLIGON MENEDŻERSKI?

 • dla menedżerów, którzy do tej pory nie uczestniczyli w warsztatach dotyczących zarządzania, chcieliby zweryfikować swój poziom wiedzy i doświadczenia oraz zmotywować się do dalszego rozwoju w zakresie kierowania zespołami pracowników (wersja podstawowa gry);
 • dla menedżerów, którzy uczestniczyli w warsztatach i chcieliby wykorzystywać poznane narzędzia menedżerskie w praktyce oraz nauczyć się nowych, tworząc nawyk ich stosowania na co dzień (wersja rozszerzona gry);
 • dla wszystkich zmęczonych tradycyjną formą szkoleń, tęskniących za uczeniem się w działaniu, w miłej, zabawowej atmosferze, z elementami rywalizacji;
 • grę można stosować również podczas takich działań, jak: rekrutacja, Assessment Center, Development Center.

ZAŁOŻENIA POLIGONU MENEDŻERSKIEGO:

 • Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, że uczestnicy naszych szkoleń mają podstawowy zakres wiedzy dotyczącej zarządzania, ale zarówno nasze obserwacje, jak również badania satysfakcji pracowników pokazują, że nie stosują tej wiedzy w praktyce.
 • Trudno oczekiwać, że uczestnicy szkoleń od razu zaimplementują poznane narzędzia menedżerskie – to jak skok na głęboką wodę. To, co na sali szkoleniowej wydaje się łatwe, na co dzień bywa trudne do wdrożenia.
 • Warto w związku z tym na etapie wdrażania poznanej na szkoleniach wiedzy wesprzeć uczestników tak, by z większą pewnością ją stosowali i nie zniechęcali się, gdy napotkają trudności. POLIGON MENEDŻERSKI to pomysł na bezpieczny i realizowany w sympatycznej atmosferze SYMULATOR ZARZĄDZANIA. Poszczególne rundy gry oparte są na najczęściej spotykanych trudnościach w zarządzaniu pracownikami. Talia kart, w którą wyposażony jest każdy Gracz, to kolekcja technik, narzędzi menedżerskich, których użycie stanowi bardziej lub mniej skuteczną strategię reagowania w obliczu opisanych sytuacji
Gra menedżerska - Poligon menedżerski

ZASTOSOWANIE POLIGONU MENEDŻERSKIEGO:

 • praktyczne podsumowanie wcześniej realizowanego projektu szkoleniowego;
 • rozpoczęcie projektu szkoleniowego, diagnozującego poziom kompetencji menedżerskich;
 • element treningowy w ramach realizowanego projektu szkoleniowego (zadania przed szkoleniem, ćwiczenia podczas zajęć, zadania wdrożeniowe);
 • po zakończeniu projektu szkoleniowego jako działanie podtrzymujące jego efekt (rozgrywki można realizować stacjonarnie albo on-line);
 • niezależnie od projektów szkoleniowych, w każdym momencie, kiedy chcemy zdiagnozować poziom kompetencji menedżerskich: rekrutacja, selekcja, Assessment Center, Development Center.

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA POLIGONU MENEDŻERSKIEGO:

Poligon Menedżerski – pierwsze rozdanie (1. dzień)

Dzięki rozgrywkom weryfikujemy poziom wiedzy i umiejętności, jaki prezentuje grupa kierowników. Pozwala to nam na późniejszym etapie pracy warsztatowej skoncentrować się na konkretnych lukach kompetencyjnych. Rozgrywki umożliwiają samym uczestnikom dokonanie autorefleksji na temat swoich kompetencji i uruchamiają motywację do dalszego, aktywnego uczestnictwa w projekcie rozwojowym. Integracyjny charakter rozgrywek jest świetnym impulsem do rozpoczęcia całego projektu i umożliwia stworzenie atmosfery, sprzyjającej wspólnej pracy na warsztatach.

Poligon Menedżerski – kolekcjonowanie talii (kolejne zmagania)

Podczas zaplanowanych w projekcie warsztatów uczestnicy poznają nowe koncepcje, wspierające realizację celów rozwojowych (np: koncepcję sytuacyjnego zarządzania, model zwiększania efektywności działania OAPD) i w związku z tym uczą się narzędzi i technik menedżerskich opisanych na kartach, wykorzystując je do dalszych rozgrywek.

Poligon Menedżerski – ostateczne starcie

Na zakończenie projektu zostają zorganizowane rozgrywki międzyzakładowe, polegające na wyłonieniu reprezentantów każdej lokalizacji/grupy biorącej udział w grze i na rozegraniu decydującej rozgrywki o tytuł Jednostki Elitarnej. Uczestnicy podczas trwania projektu świadomie przygotowują się do finału, co wprowadza atmosferę pozytywnej rywalizacji. W ostatecznym starciu zagrają reprezentanci zakładów, ale wszyscy pozostali uczestnicy im kibicują 🙂

Poligon Menedżerski – ciąg dalszy nastąpi...

Po zakończeniu projektu gra POLIGON MENEDŻERSKI może być kontynuowana cyklicznie, w formie stacjonarnej lub on-line. Rozgrywki mogą moderować zewnętrzni trenerzy, jak również osoby z wewnątrz firmy (przedstawiciele kadry zarządzającej wyższego szczebla, działu HR).

ZASTOSOWANIE POLIGONU MENEDŻERSKIEGO:

 • Ogromne zaangażowanie, dobra energia w trakcie rywalizacji, wymiana doświadczeń między menedżerami.
 • Wysoki poziom rozgrywek, rosnący z każdą kolejną rundą, utrwalanie wiedzy i umiejętności menedżerskich.
 • Oszczędności! Utrzymanie wiedzy ze szkoleń i zaangażowania pracowników bez konieczności powtarzania całego cyklu i ryzyka niewłaściwego rozpoznania potrzeb rozwojowych.
 • Wzrost systematyczności i samodzielności w korzystaniu z wiedzy menedżerskiej, implementowaniu dobrych praktyk zarządzania, wspólnych rozstrzygnięciach konkretnych sytuacji zawodowych (ponad połowa uczestników omawia sytuacje z gry z innymi graczami).
 • 80% menedżerów uważa, że po udziale w e-grze odczuwa wzrost umiejętności posługiwania się technikami menedżerskimi, których wcześniej uczyli się na warsztatach.
 • 96% uważa, że nauka umiejętności menedżerskich połączona z pewną formą zabawy to dobry pomysł i chcieliby uczestniczyć w podobnych projektach w przyszłości.
 • 87% ocenia, że sytuacje z gry dobrze oddawały problemy, z którymi spotykają się zawodowo.

Udostępnij program znajomym

[contact-form-7 404 "Not Found"]