Poligon menedżerski

Szkolenia dla menedżerów

Masz wiedzę na temat zarządzania?
Teraz czas na wykorzystanie jej w praktyce!
Wybierz 8 z 33 kart, którymi warto zagrać, by wygrać!

ZAŁOŻENIA POLIGONU MENEDŻERSKIEGO:

 • Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, że osoby, które zdecydowały się na szkolenia menedżerskie, mają podstawowy zakres wiedzy dotyczącej zarządzania. Co ciekawe, zarówno nasze obserwacje, jak również badania satysfakcji pracowników pokazują, że nie stosują tej wiedzy w praktyce. Z drugiej strony czy to oznacza, że szkolenia menedżerskie są słabej jakości?
 • Trudno oczekiwać, że uczestnicy szkoleń od razu zaimplementują poznane narzędzia menedżerskie – przecież jest to jak skok na głęboką wodę. Poza tym, to, co na sali szkoleniowej wydaje się łatwe, na co dzień bywa trudne do wdrożenia. W związku z tym szkolenie umiejętności menedżerskich jest dobrym początkiem dłuższej drogi do wyrobienia dobrych nawyków.

Co z tego wynika?

 • W związku z tym, na etapie wdrażania poznanej na szkoleniach wiedzy warto wesprzeć uczestników tak, by z większą pewnością ją stosowali i nie zniechęcali się, gdy napotkają trudności. POLIGON MENEDŻERSKIto pomysł na bezpieczny i jednocześnie realizowany w sympatycznej atmosferze SYMULATOR ZARZĄDZANIA.
 • Ponadto poszczególne rundy gry oparte są na najczęściej spotykanych trudnościach w zarządzaniu pracownikami. Talia kart, w którą wyposażony jest każdy Gracz, to kolekcja technik, narzędzi menedżerskich, których użycie stanowi bardziej lub mniej skuteczną strategię reagowania w obliczu opisanych sytuacji. Gra poszkoleniowa doskonale uzupełnia szkolenie umiejętności menedżerskich.
Poligon menedżerski -Gra Poszkoleniowa
Gra poszkoleniowa

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA POLIGONU MENEDŻERSKIEGO:

Poligon Menedżerski – pierwsze rozdanie (1. dzień)

Dzięki rozgrywkom weryfikujemy poziom wiedzy i umiejętności, jaki prezentuje grupa kierowników. Pozwala to nam na późniejszym etapie pracy warsztatowej skoncentrować się na konkretnych lukach kompetencyjnych. Rozgrywki umożliwiają samym uczestnikom dokonanie autorefleksji na temat swoich kompetencji i uruchamiają motywację do dalszego, aktywnego uczestnictwa w projekcie rozwojowym. Integracyjny charakter rozgrywek jest świetnym impulsem do rozpoczęcia całego projektu i umożliwia stworzenie atmosfery, sprzyjającej wspólnej pracy na warsztatach.

Poligon Menedżerski – kolekcjonowanie talii (kolejne zmagania)

Podczas zaplanowanych w projekcie warsztatów uczestnicy poznają nowe koncepcje, wspierające realizację celów rozwojowych (np: koncepcję sytuacyjnego zarządzania, model zwiększania efektywności działania OAPD) i w związku z tym uczą się narzędzi i technik menedżerskich opisanych na kartach, wykorzystując je do dalszych rozgrywek.

Poligon Menedżerski – ostateczne starcie

Na zakończenie projektu zostają zorganizowane rozgrywki międzyzakładowe, polegające na wyłonieniu reprezentantów każdej lokalizacji/grupy biorącej udział w grze i na rozegraniu decydującej rozgrywki o tytuł Jednostki Elitarnej. Uczestnicy podczas trwania projektu świadomie przygotowują się do finału, co wprowadza atmosferę pozytywnej rywalizacji. W ostatecznym starciu zagrają reprezentanci zakładów, ale wszyscy pozostali uczestnicy im kibicują 🙂

Poligon Menedżerski – ciąg dalszy nastąpi...

Po zakończeniu projektu gra POLIGON MENEDŻERSKI może być kontynuowana cyklicznie, w formie stacjonarnej lub on-line. Rozgrywki mogą moderować zewnętrzni trenerzy, jak również osoby z wewnątrz firmy (przedstawiciele kadry zarządzającej wyższego szczebla, działu HR).

W szkoleniach wykorzystujemy 3 formy uczenia: Pigułki wiedzy, praktyczny warsztat, powtórka w formie gry poszkoleniowej Poligon menedżerski

Szkolenie w trzech krokach

ZASTOSOWANIE POLIGONU MENEDŻERSKIEGO:

Jakie rezultaty przynosi wykorzystanie Poligonu menedżerskiego?

 • Ogromne zaangażowanie, dobrą energię w trakcie rywalizacji, wymianę doświadczeń między menedżerami.
 • Wysoki poziom rozgrywek, rosnący z każdą kolejną rundą, utrwalanie wiedzy i umiejętności menedżerskich.
 • Oszczędności! To oznacza utrzymanie wiedzy ze szkoleń i zaangażowania pracowników bez konieczności powtarzania całego cyklu i ryzyka niewłaściwego rozpoznania potrzeb rozwojowych.
 • Wzrost systematyczności i samodzielności, w korzystaniu z wiedzy menedżerskiej i implementowaniu dobrych praktyk zarządzania orazwspólnych rozstrzygnięciach konkretnych sytuacji zawodowych (ponad połowa uczestników omawia sytuacje z gry z innymi graczami).
 • 80% menedżerów uważa, że po udziale w e-grze odczuwa wzrost umiejętności posługiwania się technikami menedżerskimi, których wcześniej uczyli się na warsztatach.
 • 96% uważa, że nauka umiejętności menedżerskich połączona z pewną formą zabawy to dobry pomysł i chcieliby uczestniczyć w podobnych projektach w przyszłości.
 • 87% ocenia, że sytuacje z gry dobrze oddawały problemy, z którymi spotykają się zawodowo.

DLA KOGO JEST POLIGON MENEDŻERSKI?

Jest przynajmniej kilka grup osób, które mogą być zainteresowane nauką z wykorzystaniem gry poszkoleniowej POLIGON MENEDŻERSKI:

 • Są to menedżerowie, dla których szkolenia menedżerskie są nowością lub którzy do tej pory nie uczestniczyli w warsztatach dotyczących zarządzania. Chcieliby również zweryfikować swój poziom wiedzy i doświadczenia oraz zmotywować się do dalszego rozwoju w zakresie kierowania zespołami pracowników (wersja podstawowa gry)
 • Osoby zarządzające, które uczestniczyły w warsztatach i chciałyby wykorzystywać poznane narzędzia menedżerskie w praktyce oraz nauczyć się nowych, tworząc nawyk ich stosowania na co dzień (wersja rozszerzona gry)
 • Wszyscy, których nudzą tradycyjne szkolenia menedżerskie, tęskniących za uczeniem się w działaniu, w miłej, zabawowej atmosferze, z elementami rywalizacji
 • Grę można stosować również podczas takich działań, jak: szkolenie umiejętności menedżerskich, rekrutacja, Assessment Center i Development Center

Udostępnij program znajomym