Szkolenie Delegowanie i egzekwowanie realizacji zadań

Szkolenia menedżerskie

Delegowanie i egzekwowanie realizacji zadań

Badania pokazują, że częstą przyczyną niewykonania przez pracownika zadań nie jest jego zła wola, lecz brak umiejętności profesjonalnego delegowania i egzekwowania zadań przez menedżera. Warto więc nauczyć się takiego przekazu zadań, aby pracownik miał jasność, co zrobić a kierownik „spokojną głowę”, że może spodziewać się takiego rezultatu, na jakim mu zależy. Celem szkolenia „Delegowanie i egzekwowanie realizacji zadań” jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie technik niezbędnych dla kierownika zespołu. 

Delegowanie zadań a zarządzanie czasem kierownika

Aby wzmocnić skuteczność szefa w delegowaniu zadań, podczas szkolenia korzystamy z techniki 5W2H. Dzięki danej technice, osoba zlecająca zadanie przekazuje je w taki sposób, aby poruszyć najistotniejsze kwestie: kto, co ma zrobić, w jaki sposób, do kiedy, z jakiego powodu itp. Technika ta umożliwia również „sprzężenie zwrotne” między zlecającym zadanie a pracownikiem, który je odbiera. To z kolei daje możliwość dopytania o niejasności, sprawdzenia, czy pracownik dobrze zrozumiał informację.

Na czym polega egzekwowanie realizacji zadań

Z kolei trzystopniowa procedura egzekwowania, która jest drugim kluczowym narzędziem podczas tego szkolenia, pozwala szefom skutecznie egzekwować realizację zadań.

Istotą tej techniki jest:
  • partnerski stosunek do pracownika polegający na tym, że najpierw sprawdzamy, z jakiego powodu nie zostało wykonane zadanie, a dopiero potem reagujemy;
  • dobrze dobrana sankcja, która rzeczywiście motywuje pracownika do poprawy swojego zachowania.

Dzięki stosowaniu tego narzędzia, menedżerowie potrafią profesjonalnie poradzić sobie z jedną z trudniejszych sytuacji kierowniczych, jakim jest egzekwowanie realizacji zadań.

Korzyści

Podczas szkolenia „Delegowanie i egzekwowanie realizacji zadań” pracujemy z uczestnikami opierając się na realnych sytuacjach biznesowych. Dzięki takiemu treningowi, menedżerowie osiągają wiele korzyści:
  • zdobywają wiedzę o skutecznym delegowaniu zadań i egzekwowaniu ich realizacji;
  • poprawiają swoją efektywność w zakresie podstawowych kompetencji związanych z zarządzaniem;
  • osiągają poczucie większego wpływu na efekty pracy swoich pracowników;
  • budują swój autorytet jako profesjonalnego lidera.

Dodatkowa pomoc

Możesz trenować zarządzanie zespołem także za pomocą gier szkoleniowych i poszkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Znajdziesz w niej między innymi gry, które mogą być organizowane także w formie szkolenia online.

Udostępnij znajomym