Szkolenia dla menedżerów

Firma szkoleniowa New Players przedstawia szkolenia menedżerskie

Szkolenia dla menedżerów

Realizowane tematy szkoleń menedżerskich

Ponad 20 – letnie doświadczenie trenerskie konsultantów New Players Poland przede wszystkim umożliwia realizację różnorodnych tematów szkoleń biznesowych.

Wszystkie proponowane szkolenia biznesowe (tematy) zostały z powodzeniem przeprowadzone i wysoko ocenione w ramach projektów rozwojowych.

Stacjonarnie

Online

Poniżej podajemy przykładowe tematy szkoleń dla menedżerów, które realizowaliśmy dla naszych klientów. Temat i program zależy od indywidualnych potrzeb klienta.

 1. Symulator Zarządzania
 2. Symulator Zarządzania produkcją
 3. Delegowanie i egzekwowanie realizacji zadań.
 4. Przywództwo sytuacyjne.
 5. Coaching jako narzędzie wspierania rozwoju pracowników.
 6. Kierowanie zespołem/budowanie zespołu, czyli jak wykorzystać wiedzę o dynamice i fazach rozwoju zespołu.
 7. Zarządzanie sobą w czasie oraz organizacja pracy.
 8. Prowadzenie rozmowy oceniającej.
 9. Motywowanie pracowników.
 10. Rozwiązywanie konfliktów.
 11. Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych.
 12. Zarządzanie zmianą.
 13. Zarządzanie wg zasad analizy transakcyjnej.
 14. Lean Management
 15. Temperament a przywództwo.
 16. Umiejętności przywódcze.
 17. Osobowość lidera (analiza transakcyjna, temperament).
 18. Pobudzanie odpowiedzialności podwładnych.
 19. Asertywna komunikacja z podwładnym.
 20. Profesjonalne zebrania.
 21. Fazy rozwoju zespołu.

 

Wszystkie tematy realizujemy również online.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń z wykorzystaniem gier.

 • menedżerów biurowych;
 • działu HR;
 • brygadzistów, mistrzów, liderów;
 • kadry Zarządzającej.

Większość firm szkoleniowych oferuje warsztaty dedykowane menedżerom, które, biorąc pod uwagę jedynie tytuł, oferują bardzo podobną jakość. Ale bywa, że choć program warsztatu jest opisany w niezwykle zachęcający sposób, po jego odbyciu uczestnik może odczuwać  pewien niedosyt czy rozczarowanie, bo spodziewał się czegoś innego niż otrzymał.

Jak uniknąć tego efektu i co brać pod uwagę wybierając spośród tak olbrzymiej oferty na rynku warsztat, który sprosta oczekiwaniom menedżera?

Po pierwsze, warto sprawdzić, czy osoba prowadząca ma jakiekolwiek doświadczenia w zakresie zarządzania. Trudno bowiem uczyć czegoś, o czym nie ma się zielonego pojęcia. Uczenie kompetencji, których nigdy się nie realizowało, to bazowanie na wiedzy teoretycznej, wyczytanej z książek, która czasami nie przystaje do rzeczywistości.

Po drugie, istotne jest również to, czy trener, który ma prowadzić warsztat zna specyfikę organizacji, dla której przygotowuje szkolenie. Zupełnie inną kulturę zarządzania mają przecież duże korporacje, gdzie dominują bardziej formalne reguły pracy, a inaczej pracuje się w małych przedsiębiorstwach, w których panuje niemal rodzinna atmosfera. Znajomość specyfiki środowiska, w którym pracują potencjalni uczestnicy szkolenia jest niezwykle istotna w procesie realizacji warsztatu. Pozwala trenerowi dotrzeć do uczestników, elastycznie dopasować się do stylu komunikowania się, zrozumieć reguły współpracy, które istnieją w danej firmie.

Po trzecie, sposób przygotowania się do zlecenie. Jeżeli jako klient widzę, że firma szkoleniowa jest gotowa zrealizować warsztat na wybrany przez mnie temat bez rzetelnego przygotowania się do niego, od razu powinienem zastanowić się, czy jest on warty mojej inwestycji. Zrobienie szkolenia bez diagnozy potrzeb uczestników, poznania specyfiki ich pracy, określenia celów rozwojowych z bezpośrednim przełożonym, to inwestycja, która może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Takie i inne działania powinny znaleźć się w pakiecie realizacji każdego profesjonalnego szkolenia.

I po czwarte, forma realizacji warsztatu. Psychologia uczenia się już dawno pokazała, że zapamiętujemy najwięcej, gdy działamy a nie biernie słuchamy. Co więcej, teoria trójkąta kompetencji mówi, że aby się czegoś nauczyć musimy: wiedzieć, umieć i chcieć tę nową umiejętność stosować na co dzień. Ten efekt można uzyskać planując warsztaty w oparciu o trening realizowany w zespołach, w atmosferze zabawy a nie oceny. A najlepszym narzędziem do tego są gry lub symulatory.