Szkolenia dla pracowników

Realizowane tematy szkoleń biznesowych

Coaching Indywidualny

Online! Trening technik asertywnych „Prosto z mostu”

Szkolenia dla menedżerów

Szkolenia dla trenerów

Szkolenia integracyjne dla pracowników

Szkolenia Survivalowe w plenerze

Szkolenia z efektywności osobistej

Szkolenia z komunikacji i współpracy

Szkolenia z wykorzystaniem gier

Szkolenia ze sprzedaży i obsługi klienta

Szkolenie Zarządzanie zespołem rozproszonym lub zdalnym

Realizujemy szkolenia dla pracowników każdego szczebla. Tworzymy spersonalizowane programy szkoleniowe.

Szkolenia biznesowe dla firm to przede wszystkim warsztaty, których celem jest wzmocnienie konkretnych kompetencji, które w konsekwencji mają polepszyć wynik biznesowy organizacji. Zwłaszcza takie szkolenia dla firm z pewnością powinny zawsze kończyć się bardzo jasno ustalonym rezultatem, na którym klientowi zależy. Np po szkoleniu dla menedżerów, menedżerowie mają znać procedurę egzekwowania realizacji zadań, która składa się z trzech kroków postępowania. O ile formułowanie rezultatów szkoleń na poziomie przyrostu wiedzy jest proste, o tyle wejście na poziomy wyższe: zdobycie umiejętności lub nawyku działania, jest wyzwaniem, które z pewnością wymaga większego zaangażowania klienta z firmą szkoleniiową.

Jak wygląda współpraca z firmą szkoleniową?

Jak widać, aby szkolenia dla pracowników były skuteczne, zdecydowanie niezbędna jest ścisła współpraca między firmą szkoleniową a firmą klientem. Dlatego też, współdziałanie istotne jest zarówno przed szkoleniem, kiedy diagnozujemy luki kompetencyjne, określamy cele i rezultaty warsztatu, jak również po szkoleniu, gdy uczestnik z wiedzą na temat technik zarządzania wraca do codziennej pracy i próbuje nowe umiejętności wdrożyć. To kluczowy moment, który decyduje o sukcesie takich działań jak szkolenia dla pracowników. W związku z tym, jeśli uczestnik warsztatu nie otrzyma wsparcia od swojego przełożonego, to jeszcze bardziej polegnie w wirze codziennych zajęć, które wyprą gotowość do zmiany zachowania w oparciu o nowopoznane techniki menedżerskie. Dlatego tak ważne jest, aby po szkoleniu biznesowym bezpośredni przełożony interesował się tym, jak przebiega u jego proces wdrażania nowych umiejętności, by go wspierał i motywował.

Szkolenia dla pracowników – inwestycja w rozwój organizacji.

Z tego powodu przede wszystkim zachęcamy klientów do wydawania tych pieniędzy z bardzo dużą świadomością i dbałością o zwrot z tej inwestycji. Dobrą praktyką, którą proponujemy klientom chcącym skorzystać z naszej oferty, są godne uwagi kontrakty trójstronne. Ponieważ, to przede wszystkim rodzaj porozumienia zawieranego między pracownikiem delegowanym na szkolenie, jego bezpośrednim przełożonym i trenerem, który realizuje usługę szkoleniową. Kontrakt zawierany jest przed szkoleniem i jest okazją do wspólnego określenia celów i rezultatów warsztatu oraz oczekiwań, jakie każda ze stron ma względem siebie, przede wszystkim: pracownik wobec swojego szefa i trenera, szef wobec pracownika i trenera i trener wobec pracownika i szefa. Rozmowy te i wynikające z nich ustalenia, z pewnością w dużym stopniu wpływają na skuteczność szkoleń biznesowych. Niewątpliwie powodują większe zaangażowanie wszystkich stron w proces zdobywania nowych kompetencji i przede wszystkim większą odpowiedzialność za ustalone rezultaty tego działania.

Firma Szkoleniowa New Players