Szkolenia dla pracowników

Realizowane tematy szkoleń biznesowych

Ponad 20 – letnie doświadczenie trenerskie konsultantów New Players Poland umożliwia realizację różnorodnych tematów szkoleń biznesowych.

Wszystkie proponowane szkolenia biznesowe (tematy) zostały z powodzeniem przeprowadzone i wysoko ocenione w ramach projektów rozwojowych.

 1. Delegowanie i egzekwowanie realizacji zadań.
 2. Przywództwo sytuacyjne.
 3. Coaching jako narzędzie wspierania rozwoju pracowników.
 4. Kierowanie zespołem/budowanie zespołu, czyli jak wykorzystać wiedzę o dynamice i fazach rozwoju zespołu.
 5. Zarządzanie sobą w czasie oraz organizacja pracy.
 6. Prowadzenie rozmowy oceniającej.
 7. Motywowanie pracowników.
 8. Rozwiązywanie konfliktów.
 9. Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych.
 10. Zarządzanie zmianą.
 11. Analiza Transakcyjna w zarządzaniu/organizacji.
 12. Temperament a przywództwo.
 13. Umiejętności przywódcze.
 14. Osobowość lidera (analiza transakcyjna, temperament).
 15. Pobudzanie odpowiedzialności podwładnych.
 16. Asertywna komunikacja z podwładnym.
 17. Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
 18. Komunikacja interpersonalna.
 19. Profesjonalne zebrania.
 20. Wywieranie wpływu i zmiana postaw.
 21. Fazy rozwoju zespołu.
 22. Radzenie sobie ze stresem.
 23. Autoprezentacja.
 24. Równowaga w pracy i życiu prywatnym.
 25. Typy temperamentu w pracy.
 1. Szkolenie obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
 2. Metody rozwiązywania problemów.
 3. Kreatywność – trening twórczego myślenia.
 4. Współpraca w zespole.
 5. Profesjonalne prezentacje.
 6. Rozwiązywanie konfliktów.
 7. Zarządzanie sobą w czasie oraz organizacja pracy.
 8. Komunikacja interpersonalna.
 9. Radzenie sobie ze stresem.
 10. Autoprezentacja.
 11. Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
 12. Typy temperamentu w pracy.
 1. Asertywna współpraca z klientem.
 2. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas obsługi klienta.
 3. Telemarketing.
 4. Telefoniczna obsługa klienta.
 5. Radzenie sobie ze stresem.
 6. Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
 7. Szkolenie obsługa klienta wewnętrznego.
 8. Typy temperamentu w pracy.
 1. Obsługa klienta wewnętrznego.
 2. Budowanie trwałych relacji z klientami.
 3. Badanie potrzeb klienta.
 4. Prezentacja rozwiązań i rozwiewanie wątpliwości.
 5. Zamykanie sprzedaży.
 6. Negocjacje handlowe.
 7. Negocjacje zakupowe.
 8. Organizacja dnia pracy handlowca.
 9. Radzenie sobie ze stresem.
 10. Autoprezentacja.
 11. Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
 12. Typy temperamentu w pracy.
 1. Inteligencja emocjonalna.
 2. Systemy ocen pracowniczych.
 3. Train the trainers.
 4. Organizacja szkoleń.
 5. Radzenie sobie ze stresem.
 6. Autoprezentacja.
 7. Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
 8. Typy temperamentu w pracy.

Realizujemy szkolenia dla pracowników każdego szczebla. Tworzymy spersonalizowane programy szkoleniowe.

Szkolenia biznesowe dla firm to warsztaty, których celem jest wzmocnienie konkretnych kompetencji, które w konsekwencji mają polepszyć wynik biznesowy organizacji. Takie szkolenia dla firm powinny zawsze kończyć się bardzo jasno ustalonym rezultatem, na którym klientowi zależy: np po szkoleniu menedżerowie mają znać procedurę egzekwowania realizacji zadań, która składa się z trzech kroków postępowania. O ile formułowanie rezultatów szkoleń na poziomie przyrostu wiedzy jest proste, o tyle wejście na poziomy wyższe: zdobycie umiejętności lub nawyku działania, jest wyzwaniem, które wymaga większego zaangażowania zarówno firmy szkoleniowej oraz klienta.

Jak widać, aby szkolenia dla pracowników były skuteczne, niezbędna jest ścisła współpraca między firmą szkoleniową a firmą klientem. To współdziałanie istotne jest zarówno przed szkoleniem, kiedy diagnozujemy luki kompetencyjne, określamy cele i rezultaty warsztatu, jak również po szkoleniu, gdy uczestnik z wiedzą na temat technik zarządzania wraca do codziennej pracy i próbuje nowe umiejętności wdrożyć. To kluczowy moment, który decyduje o sukcesie takich działań jak szkolenia dla pracowników. Jeśli uczestnik warsztatu nie otrzyma wsparcia od swojego przełożonego, polegnie w wirze codziennych zajęć, które wyprą gotowość do zmiany zachowania w oparciu o nowopoznane techniki menedżerskie. Dlatego tak ważne jest, aby po szkoleniu biznesowym bezpośredni przełożony interesował się tym, jak przebiega u jego proces wdrażania nowych umiejętności, by go wspierał i motywował.

Szkolenia dla pracowników – inwestycja w rozwój organizacji.

Z tego powodu zachęcamy klientów do wydawania tych pieniędzy z bardzo dużą świadomością i dbałością o zwrot z tej inwestycji. Dobrą praktyką, którą proponujemy klientom chcącym skorzystać z naszej oferty, są kontrakty trójstronne. To rodzaj porozumienia zawieranego między pracownikiem delegowanym na szkolenie, jego bezpośrednim przełożonym i trenerem, który realizuje usługę szkoleniową. Kontrakt zawierany jest przed szkoleniem i jest okazją do wspólnego określenia celów i rezultatów warsztatu oraz oczekiwań, jakie każda ze stron ma względem siebie: pracownik wobec swojego szefa i trenera, szef wobec pracownika i trenera i trener wobec pracownika i szefa. Rozmowy te i wynikające z nich ustalenia w dużym stopniu wpływają na skuteczność szkoleń biznesowych. Powodują większe zaangażowanie wszystkich stron w proces zdobywania nowych kompetencji oraz większą odpowiedzialność za ustalone rezultaty tego działania.

[contact-form-7 404 "Not Found"]