fbpx

Szkolenia dla pracowników

Realizowane tematy szkoleń biznesowych

Ponad 20 – letnie doświadczenie trenerskie konsultantów New Players Poland przede wszystkim umożliwia realizację różnorodnych tematów szkoleń biznesowych.

Wszystkie proponowane szkolenia biznesowe (tematy) zostały z powodzeniem przeprowadzone i wysoko ocenione w ramach projektów rozwojowych.

Realizujemy szkolenia z zakresów

Realizujemy szkolenia dla pracowników każdego szczebla. Tworzymy spersonalizowane programy szkoleniowe.

Szkolenia biznesowe dla firm to przede wszystkim warsztaty, których celem jest wzmocnienie konkretnych kompetencji, które w konsekwencji mają polepszyć wynik biznesowy organizacji. Zwłaszcza takie szkolenia dla firm z pewnością powinny zawsze kończyć się bardzo jasno ustalonym rezultatem, na którym klientowi zależy. Np po szkoleniu dla menedżerów, menedżerowie mają znać procedurę egzekwowania realizacji zadań, która składa się z trzech kroków postępowania. O ile formułowanie rezultatów szkoleń na poziomie przyrostu wiedzy jest proste, o tyle wejście na poziomy wyższe: zdobycie umiejętności lub nawyku działania, jest wyzwaniem, które z pewnością wymaga większego zaangażowania klienta z firmą szkoleniiową.

Jak wygląda współpraca z firmą szkoleniową?

Jak widać, aby szkolenia dla pracowników były skuteczne, zdecydowanie niezbędna jest ścisła współpraca między firmą szkoleniową a firmą klientem. Dlatego też, współdziałanie istotne jest zarówno przed szkoleniem, kiedy diagnozujemy luki kompetencyjne, określamy cele i rezultaty warsztatu, jak również po szkoleniu, gdy uczestnik z wiedzą na temat technik zarządzania wraca do codziennej pracy i próbuje nowe umiejętności wdrożyć. To kluczowy moment, który decyduje o sukcesie takich działań jak szkolenia dla pracowników. W związku z tym, jeśli uczestnik warsztatu nie otrzyma wsparcia od swojego przełożonego, to jeszcze bardziej polegnie w wirze codziennych zajęć, które wyprą gotowość do zmiany zachowania w oparciu o nowopoznane techniki menedżerskie. Dlatego tak ważne jest, aby po szkoleniu biznesowym bezpośredni przełożony interesował się tym, jak przebiega u jego proces wdrażania nowych umiejętności, by go wspierał i motywował.

Szkolenia dla pracowników – inwestycja w rozwój organizacji.

Z tego powodu przede wszystkim zachęcamy klientów do wydawania tych pieniędzy z bardzo dużą świadomością i dbałością o zwrot z tej inwestycji. Dobrą praktyką, którą proponujemy klientom chcącym skorzystać z naszej oferty, są godne uwagi kontrakty trójstronne. Ponieważ, to przede wszystkim rodzaj porozumienia zawieranego między pracownikiem delegowanym na szkolenie, jego bezpośrednim przełożonym i trenerem, który realizuje usługę szkoleniową. Kontrakt zawierany jest przed szkoleniem i jest okazją do wspólnego określenia celów i rezultatów warsztatu oraz oczekiwań, jakie każda ze stron ma względem siebie, przede wszystkim: pracownik wobec swojego szefa i trenera, szef wobec pracownika i trenera i trener wobec pracownika i szefa. Rozmowy te i wynikające z nich ustalenia, z pewnością w dużym stopniu wpływają na skuteczność szkoleń biznesowych. Niewątpliwie powodują większe zaangażowanie wszystkich stron w proces zdobywania nowych kompetencji i przede wszystkim większą odpowiedzialność za ustalone rezultaty tego działania.

Firma Szkoleniowa New Players