fbpx

Szkolenia dla pracowników

Firma szkoleniowa New Players przedstawia szkolenia biznesowe

Szkolenia dla pracowników

Realizowane tematy szkoleń biznesowych

Ponad 20 – letnie doświadczenie trenerskie konsultantów New Players Poland przede wszystkim umożliwia realizację różnorodnych tematów szkoleń biznesowych.

Wszystkie proponowane szkolenia biznesowe (tematy) zostały z powodzeniem przeprowadzone i wysoko ocenione w ramach projektów rozwojowych.

Poniżej podane są przykładowe tematy szkoleń dla menedżerów, które realizowaliśmy dla naszych klientów. Temat i program zależy od indywidualnych potrzeb klienta.

 1. Delegowanie i egzekwowanie realizacji zadań.

 2. Przywództwo sytuacyjne.

 3. Coaching jako narzędzie wspierania rozwoju pracowników.

 4. Kierowanie zespołem/budowanie zespołu, czyli jak wykorzystać wiedzę o dynamice i fazach rozwoju zespołu.

 5. Zarządzanie sobą w czasie oraz organizacja pracy.

 6. Prowadzenie rozmowy oceniającej.

 7. Motywowanie pracowników.

 8. Rozwiązywanie konfliktów.

 9. Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych.

 10. Zarządzanie zmianą.

 11. Analiza Transakcyjna w zarządzaniu/organizacji.

 12. Temperament a przywództwo.

 13. Umiejętności przywódcze.

 14. Osobowość lidera (analiza transakcyjna, temperament).

 15. Pobudzanie odpowiedzialności podwładnych.

 16. Asertywna komunikacja z podwładnym.

 17. Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

 18. Komunikacja interpersonalna.

 19. Profesjonalne zebrania.

 20. Wywieranie wpływu i zmiana postaw.

 21. Fazy rozwoju zespołu.

 22. Radzenie sobie ze stresem.

 23. Autoprezentacja.

 24. Równowaga w pracy i życiu prywatnym.

 25. Typy temperamentu w pracy.

 1. Szkolenie obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

 2. Metody rozwiązywania problemów.

 3. Kreatywność – trening twórczego myślenia.

 4. Współpraca w zespole.

 5. Profesjonalne prezentacje.

 6. Rozwiązywanie konfliktów.

 7. Zarządzanie sobą w czasie oraz organizacja pracy.

 8. Komunikacja interpersonalna.

 9. Radzenie sobie ze stresem.

 10. Autoprezentacja.

 11. Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

 12. Typy temperamentu w pracy.

 1. Asertywna współpraca z klientem.

 2. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas obsługi klienta.

 3. Telemarketing.

 4. Telefoniczna obsługa klienta.

 5. Radzenie sobie ze stresem.

 6. Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

 7. Szkolenie obsługa klienta wewnętrznego.

 8. Typy temperamentu w pracy.

 1. Obsługa klienta wewnętrznego.

 2. Budowanie trwałych relacji z klientami.

 3. Badanie potrzeb klienta.

 4. Prezentacja rozwiązań i rozwiewanie wątpliwości.

 5. Zamykanie sprzedaży.

 6. Negocjacje handlowe.

 7. Negocjacje zakupowe.

 8. Organizacja dnia pracy handlowca.

 9. Radzenie sobie ze stresem.

 10. Autoprezentacja.

 11. Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

 12. Typy temperamentu w pracy.

 1. Inteligencja emocjonalna.

 2. Systemy ocen pracowniczych.

 3. Train the trainers.

 4. Organizacja szkoleń.

 5. Radzenie sobie ze stresem.

 6. Autoprezentacja.

 7. Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

 8. Typy temperamentu w pracy.

Realizujemy szkolenia dla pracowników każdego szczebla. Tworzymy spersonalizowane programy szkoleniowe.

Szkolenia biznesowe dla firm to przede wszystkim warsztaty, których celem jest wzmocnienie konkretnych kompetencji, które w konsekwencji mają polepszyć wynik biznesowy organizacji. Zwłaszcza takie szkolenia dla firm z pewnością powinny zawsze kończyć się bardzo jasno ustalonym rezultatem, na którym klientowi zależy. Np po szkoleniu dla menedżerów, menedżerowie mają znać procedurę egzekwowania realizacji zadań, która składa się z trzech kroków postępowania. O ile formułowanie rezultatów szkoleń na poziomie przyrostu wiedzy jest proste, o tyle wejście na poziomy wyższe: zdobycie umiejętności lub nawyku działania, jest wyzwaniem, które z pewnością wymaga większego zaangażowania klienta z firmą szkoleniiową.

Jak wygląda współpraca z firmą szkoleniową?

Jak widać, aby szkolenia dla pracowników były skuteczne, zdecydowanie niezbędna jest ścisła współpraca między firmą szkoleniową a firmą klientem. Dlatego też, współdziałanie istotne jest zarówno przed szkoleniem, kiedy diagnozujemy luki kompetencyjne, określamy cele i rezultaty warsztatu, jak również po szkoleniu, gdy uczestnik z wiedzą na temat technik zarządzania wraca do codziennej pracy i próbuje nowe umiejętności wdrożyć. To kluczowy moment, który decyduje o sukcesie takich działań jak szkolenia dla pracowników. W związku z tym, jeśli uczestnik warsztatu nie otrzyma wsparcia od swojego przełożonego, to jeszcze bardziej polegnie w wirze codziennych zajęć, które wyprą gotowość do zmiany zachowania w oparciu o nowopoznane techniki menedżerskie. Dlatego tak ważne jest, aby po szkoleniu biznesowym bezpośredni przełożony interesował się tym, jak przebiega u jego proces wdrażania nowych umiejętności, by go wspierał i motywował.

Szkolenia dla pracowników – inwestycja w rozwój organizacji.

Z tego powodu przede wszystkim zachęcamy klientów do wydawania tych pieniędzy z bardzo dużą świadomością i dbałością o zwrot z tej inwestycji. Dobrą praktyką, którą proponujemy klientom chcącym skorzystać z naszej oferty, są godne uwagi kontrakty trójstronne. Ponieważ, to przede wszystkim rodzaj porozumienia zawieranego między pracownikiem delegowanym na szkolenie, jego bezpośrednim przełożonym i trenerem, który realizuje usługę szkoleniową. Kontrakt zawierany jest przed szkoleniem i jest okazją do wspólnego określenia celów i rezultatów warsztatu oraz oczekiwań, jakie każda ze stron ma względem siebie, przede wszystkim: pracownik wobec swojego szefa i trenera, szef wobec pracownika i trenera i trener wobec pracownika i szefa. Rozmowy te i wynikające z nich ustalenia, z pewnością w dużym stopniu wpływają na skuteczność szkoleń biznesowych. Niewątpliwie powodują większe zaangażowanie wszystkich stron w proces zdobywania nowych kompetencji i przede wszystkim większą odpowiedzialność za ustalone rezultaty tego działania.

Realizujemy szkolenia z zakresów