Szkolenia dla pracowników

Realizowane tematy szkoleń biznesowych

Ponad 20 – letnie doświadczenie trenerskie konsultantów New Players Poland umożliwia realizację różnorodnych tematów szkoleń.

Wszystkie proponowane tematy zostały z powodzeniem przeprowadzone i wysoko ocenione w ramach projektów rozwojowych.

 1. Delegowanie i egzekwowanie realizacji zadań.
 2. Przywództwo sytuacyjne.
 3. Coaching jako narzędzie wspierania rozwoju pracowników.
 4. Kierowanie zespołem/budowanie zespołu, czyli jak wykorzystać wiedzę o dynamice i fazach rozwoju zespołu.
 5. Zarządzanie sobą w czasie oraz organizacja pracy.
 6. Prowadzenie rozmowy oceniającej.
 7. Motywowanie pracowników.
 8. Rozwiązywanie konfliktów.
 9. Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych.
 10. Zarządzanie zmianą.
 11. Analiza Transakcyjna w zarządzaniu/organizacji.
 12. Temperament a przywództwo.
 13. Umiejętności przywódcze.
 14. Osobowość lidera (analiza transakcyjna, temperament).
 15. Pobudzanie odpowiedzialności podwładnych.
 16. Asertywna komunikacja z podwładnym.
 17. Standardy obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
 18. Komunikacja interpersonalna.
 19. Profesjonalne zebrania.
 20. Wywieranie wpływu i zmiana postaw.
 21. Fazy rozwoju zespołu.
 22. Radzenie sobie ze stresem.
 23. Autoprezentacja.
 24. Równowaga w pracy i życiu prywatnym.
 25. Typy temperamentu w pracy.
 1. Standardy obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
 2. Metody rozwiązywania problemów.
 3. Kreatywność – trening twórczego myślenia.
 4. Współpraca w zespole.
 5. Profesjonalne prezentacje.
 6. Rozwiązywanie konfliktów.
 7. Zarządzanie sobą w czasie oraz organizacja pracy.
 8. Komunikacja interpersonalna.
 9. Radzenie sobie ze stresem.
 10. Autoprezentacja.
 11. Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
 12. Typy temperamentu w pracy.
 1. Asertywna współpraca z klientem.
 2. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas obsługi klienta.
 3. Telemarketing.
 4. Telefoniczna obsługa klienta.
 5. Radzenie sobie ze stresem.
 6. Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
 7. Typy temperamentu w pracy.
 1. Budowanie trwałych relacji z klientami.
 2. Badanie potrzeb klienta.
 3. Prezentacja rozwiązań i rozwiewanie wątpliwości.
 4. Zamykanie sprzedaży.
 5. Negocjacje handlowe.
 6. Negocjacje zakupowe.
 7. Organizacja dnia pracy handlowca.
 8. Radzenie sobie ze stresem.
 9. Autoprezentacja.
 10. Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
 11. Typy temperamentu w pracy.
 1. Inteligencja emocjonalna.
 2. Systemy ocen pracowniczych.
 3. Train the trainers.
 4. Organizacja szkoleń.
 5. Radzenie sobie ze stresem.
 6. Autoprezentacja.
 7. Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
 8. Typy temperamentu w pracy.

[contact-form-7 404 "Not Found"]