Jednym z narzędzi wspierających motywację oraz zaangażowanie pracowników w pracę są innowacyjne gry poszkoleniowe. Stanowią skuteczny sposób zachęcenia współpracowników do wykorzystania umiejętności zdobytych na zajęciach edukacyjnych w realnych sytuacjach zawodowych.