Komu zdarzyło się otrzymać maila lub telefon z pracy po godzinach, ręka do góry! Ciężko jest znaleźć równowagę pomiędzy pracą a domem w momencie kiedy nie jesteśmy w stanie się “wyłączyć” po pracy. Okazuje się, że ponad 60 % pracowników wini właśnie swoich szefów za brak work- life balance. Prawie 40 % musiało opuścić ważne wydarzenia życiowe z powodu pracy.