Większe zaangażowanie pracowników jak i szefów w sprawy pracownicze, większa odpowiedzialność za realizację zadań stanowiskowych, funkcja personalna realizowana przez menedżerów a nie tylko przez dział HR.  Brzmi nierealnie?...