Motywowanie pracowników. Czym się kierować?

Szkolenie z motywacji pracowników
New Players - gry poszkoleniowe i szkolenia

Motywowanie pracowników. Czym się kierować?

O motywowaniu pracowników napisano już tak wiele – nadal jednak spora liczba pracowników przychodzi do pracy zdemotywowana. Dlaczego tak się dzieje? Czym kierować się podczas motywowania pracowników, by nasze działania przynosiły zamierzony skutek?

Motywowanie to etap, który może nastąpić po spełnieniu podstawowych warunków higieny pracy

Jeden z teoretyków zarządzania – Herzberg – wiele lat temu podzielił czynniki motywacyjne na dwie grupy:  czynniki higieny i motywatory. Pierwsza grupa obejmuje wszystko to, co sprawia, że pracownik nie jest niezadowolony. Druga dotyczy tego, co sprawia, że staje się zadowolony. Mówiąc nieco prościej: bez zaspokojenia potrzeb pracownika wynikających z czynników higieny, nie ma mowy o motywacji. Nie uda się nam sprawić, by pracownik był zadowolony, gdy odczuwa braki w zakresie czynników higieny. Te czynniki to:

 • poczucie bezpieczeństwa w pracy,
 • warunki pracy (temperatura, jakość biura, narzędzia ułatwiające wykonywanie zadań),
 • wynagrodzenie,
 • relacje w grupie (atmosfera, czynniki międzyludzkie),
 • styl kierowania,
 • zajmowana pozycja.

Jeśli pracownik odczuwa braki na poziomie któregokolwiek z tych czynników, to żadne motywatory nie zadziałają. A mogą wręcz spowodować odwrotny efekt. Dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy firma organizuje kosztowny event dla pracowników, którzy czują się zbyt nisko wynagradzani. Zamiast spodziewanej radości i wzrostu motywacji, pracodawca słyszy narzekania: „Wolałbym dostać te pieniądze do ręki niż iść na tę imprezę”

New Players - gry poszkoleniowe i szkolenia

Przy motywowaniu analizuj, czy wszystkie czynniki higieny pracy są spełnione. Pracownicy mają poczucie adekwatnych pensji, czują się bezpiecznie, atmosfera w firmie jest przyjazna, a szef nie jest despotą i furiatem. 

Motywowanie to odpowiadanie na potrzeby pracownika

Najpopularniejsze osobiste czynniki motywacyjne to:

 • osiągnięcia i awanse,
 • rozwój osobisty i kompetencyjny,
 • zakres odpowiedzialności,
 • uznanie ze strony przełożonego i współpracowników.

Warto pamiętać jednak o tym, że dla każdego pracownika nieco inne rzeczy są w życiu ważne. Nie można zatem kierować się w motywowaniu tym, co nas samych motywuje, ani tym, co motywuje innego pracownika. Każda sytuacja jest (niestety) indywidualna. Błędem jest myślenie, że każdego motywuje rozwój, awans czy większa odpowiedzialność.

Przy motywowaniu analizuj potrzeby indywidualne każdego pracownika. Rozmawiaj z nim, by wiedzieć co jest dla niego ważne i w jaki sposób możesz odpowiadać na jego potrzeby. 

New Players - gry poszkoleniowe i szkolenia

Jeśli masz trudność z rozpoznawaniem tego, co motywuje twoich pracowników, zapraszamy na nasze szkolenie z wykorzystaniem gry motywacyjnej „W poszukiwaniu źródeł mocy”.

Motywowanie musi być dopasowane do etapu procesu grupowego

Motywujemy nie tylko poszczególne jednostki, ale również całe zespoły. Rzadko kto pracuje w próżni, dlatego motywując, zawsze trzeba patrzeć na zespół jako całość. Warto kierować się:

 • etapem procesu grupowego (np. przy formowaniu się zespołu motywujące mogą być wyjścia integracyjne, a na etapie buntu – pozwolenie na samodzielność);
 • celami biznesowymi zespołu (np. realizowanie szkoleń jedynie w okresie, w którym zespół nie ma napiętych terminów. Nawet najbardziej upragnione szkolenie przestanie mieć funkcje motywującą, jeśli przez konieczność uczestnictwa, zespół będzie musiał pracować w nadgodzinach);
 • rolami w zespole.
Czy każdego można zmotywować?

Teoretycznie tak, bo można uznać, że dla każdego można znaleźć „marchewkę”, która zachęci go do wzmożonego wysiłku, by ją otrzymać. W praktyce jednak nie zawsze jest to możliwe, bo nie działamy w sytuacji dostępności wszystkich narzędzi – musimy dopasowywać się do organizacji i jej celów.

Kogo nie da się zmotywować bądź jest to trudne?

 • Pracownika niedopasowanego do pracy jaką wykonuje (np. osobie ze zbyt wysokimi kwalifikacjami, której nie można zlecić innych zadań, dać nowych wyzwań);
 • Osoby już wypalonej zawodowo (której pomóc może jedynie zmiana firmy bądź całkowite przebranżowienie);
 • Osoby, która nie ma zapewnionych podstaw higieny pracy (np. jej wynagrodzenie nie pozwala na przeżycie).

Są to jednak sytuacje ekstremalne i rzadkie. Najczęściej wystarczy po prostu znaleźć klucz, który będzie działał na daną osobę i zadbać o to, by cały zespół motywował się nawzajem.

Jak motywować?

Arsenał środków które można wykorzystać, jest bardzo duży. Warto zacząć od motywującej kultury organizacyjnej firmy – pomoże w tym gra motywacyjna Pozytywnie Zakręceni wykorzystująca teorię Analizy Transakcyjnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź naszą stronę na Linkedin!

Powiązane posty