Wzmocnienie umiejętności po szkoleniu. Co zrobić, żeby nauka nie poszła w las?

Gry w development i assessment centre.  Czy tylko wdrażanie umiejętności po szkoleniu?

W poprzednim blogu opisywaliśmy czym jest gra poszkoleniowa. Sami je zaprojektowaliśmy. Powstały one przede wszystkim po to, by wzmacniać efekt szkoleń, aby motywacja pracowników była skuteczna jak również – by angażować bezpośrednich przełożonych w proces rozwijania swoich podwładnych (im bowiem w grach dedykujemy rolę Mistrza Gry). Ale im dłużej pracujemy z grami poszkoleniowymi, rozmawiamy z partnerami HR o ich doświadczeniach w używaniu gier w organizacjach, tym bardziej utwierdzamy się w przekonaniu, że to nie jedyne zastosowanie ich w biznesie. Gry w  development i assessment centre? Dlaczego nie?

Ostatnio zgłosił się do nas klient, który ma i używa na co dzień jedną z naszych gier i poprosił o przygotowanie assessment centre dla swoich pracowników. „Mam nadzieję, że w ofercie wykorzystacie wasze gry poszkoleniowe” – powiedział, choć dla nas nie było to znowu takie oczywiste. Rzucona przez klienta na koniec rozmowy uwaga otworzyła nam nową ścieżkę podążania z tym produktem.

Pomysły na integrację

Jak wykorzystać gry w development i assessment centre?

Zauważyliśmy, że każda gra poszkoleniowa dotyczy konkretnej kompetencji – umiejętności radzenia sobie w opisanej rzeczywistości. I tak:

 • Gra menedżerskKLAPEX makilkanaście rund opartych na sytuacjach, w których badamy to, w jaki sposób Gracz realizuje interesującą nas kompetencję: DELEGOWANIE, MONITOROWANIE, EGZEKWOWANIE, PLANOWANIE, REAGOWANIE NA SYTUACJĘ KRYZYSOWĄ, MOTYWACJA PRACOWNIKÓW itd. Dla ułatwienia, w każdej rundzie jest odnośnik do danej kompetencji, więc umożliwia to poszukiwanie konkretnego zadania, którym możemy się posłużyć podczas badania. Grając w wersję standardową, ocenimy, jak Gracz rozumie daną kompetencję, włączając dodatkowo wersję praktyczną – zaobserwujemy, w jaki sposób ją realizuję. Ważnym elementem, który pomoże opracować skalę ocen w ramach interesujących nas kompetencji jest KSIĘGA ROZWIĄZAŃ, która w grze pełni funkcję podstawy naliczania punktów. Przykłady rozwiązań każdej sytuacji dają możliwość stworzenia wskaźników opartych na konkretnych, obserwowalnych zachowaniach. To również świetna integracja pracowników.
 • W POLIGONIE MENEDŻERSKIM z kolei opracowane sytuacje w poszczególnych rundach nie są dedykowane konkretnej kompetencji. Są bardziej złożone i wymagają od Graczy strategicznego działania, czyli: przeanalizowanie danych, skonkretyzowania celu i wyborze odpowiednich narzędzi menedżerskich służących osiągnięciu celu. W tej grze możemy ocenić, w jaki sposób uczestnik AC lub DC myśli, ocenia sytuację, planuje działania. W części praktycznej natomiast możemy zaobserwować jakość wykorzystania narzędzi menedżerskich w rozmowie z pracownikiem lub zespołem. Integracja pracowników również w tym przypadku wzmacnia się.
 • W POSZUKIWANIU ŹRÓDEŁ MOCY to gra menedżerska, która jest skarbnicą zadań do oceny umiejętności motywowania pracowników. Każda runda to wyzwanie dla menedżera, który stoi w obliczu spadku zaangażowania swojego pracownika: ktoś nie chce zaangażować się w nowy projekt, ktoś inny jest przeciwny nauczeniu się nowego oprogramowania na maszynie, którą obsługuje… Motywacja pracowników i integracja pracowników to słowa klucz tej gry. Sposób opisu zadań odzwierciedla realia większości organizacji, tak więc uczestnikowi, który realizuje dane zadanie łatwo jest wejść w rolę i przedstawić takie zachowania, które chcemy obserwować podczas AC lub DC.
Gry poszkoleniowe New Players

Gry w development i  assessment centre nie tylko pomagają zaprojektować te działania, ale również uatrakcyjniają je dla uczestników. Bilans zatem się powiększa! Gra poszkoleniowa to wiele możliwości z nią możesz:

 • Utrwalać wiedzy i umiejętności po realizowanych szkoleniach.
 • Motywować pracowników do ciągłego używania poznanych narzędzi.
 • Włączać kadrę zarządzającą w proces rozwijania swoich podwładnych.
 • Uruchamiać wśród pracowników chęć konsultowania różnych trudnych sytuacji, których doświadczają na co dzień w zarządzaniu ludźmi.
 • Tworzyć spójną kulturę organizacyjną opartą na podobnych narzędziach menedżerskich.
 • Integrować pracowników (gry są zespołowe).
 • Wykorzystać gry w assessment i development center.
 • Umożliwić porównywanie wyników w zakresie tych ocen.
 • Wykorzystać gry do procesu rekrutacji pracowników.

Gra menedżerska to innowacyjna metoda nauki, która wzmacnia efekty po szkoleniu.

 

 

GRY POSZKOLENIOWE TO NIE WYDATEK, TO INWESTYCJA:)
Konferencja

Szkól się grając w gry!

Zaprojektujemy dla Ciebie ciekawe i angażujące szkolenie, które uczestnicy zapamiętają na długo.

Zostańmy w kontakcie

Rate this post

Powiązane posty